Perheille

Olemme tukena siellä, missä lapset ja vanhemmatkin: kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos olet avun tarpeessa.

Perhekeskus

Tuemme alle kouluikäisen lapsen terveyttä ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia.
Tuemme oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.
Tuemme lapsen kehitystä ja pyrimme parantamaan toimintakykyä arjessa puheterapian, toimintaterapian ja fysioterapian keinoin.
Tuemme perheitä kasvatukseen tai vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa.
Tarjoamme tukea vanhemmuuteen sekä lapsen iänmukaisen kehityksen tukemiseen ja pulmien tunnistamiseen.
Tarjoamme apua mielialaan, jaksamiseen tai päihteisiin liittyvissä ongelmissa.
Tuemme ja autamme vaikeassa tilanteessa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä.
Tarjoamme apua perheen muutostilanteisiin ja sopimuskysymyksiin. Turvaamme lapsen hyvinvointia esimerkiksi vanhempien erotessa.
Arvioimme, havainnoimme, tutkimme ja hoidamme esi- ja alakouluikäisiä espoolaisia lapsia sekä heidän perheitään lapsen merkittävissä lastenpsykiatrisiin pulmiin liittyvissä haasteissa.

Hammashoito

Huolehdimme alle kouluikäisten lasten suun terveystarkastuksista yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Huolehdimme koululaisten suun terveystarkastuksista yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Tarjoamme opiskelijoille suun terveystarkastuksen ja tarvittavan jatkohoidon.

Terveysasemapalvelut

Hoidamme ja tutkimme sairauksia sekä tuemme terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Tarjoamme maksuttomia ja vapaaehtoisesti otettavia rokotteita kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.
Diagnosoimme, poissuljemme ja seulomme erilaisia sairauksia sekä seuraamme, miten hoidot vaikuttavat.

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.