Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi

Asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearvioinnin suorittaa rakennuksen asukas Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta saamiensa ohjeiden ja materiaalien avulla. Asukas täyttää ja palauttaa kyselylomakkeen, jonka perusteella pelastusviranomainen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Näitä ovat esimerkiksi asukkaan opastus paloturvallisuusasioissa tai tarkastuskäynnistä sopiminen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Lisätietoja asiakaspalvelustamme tai päivystävältä palotarkastajalta https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa

Lisätietoja asiakaspalvelustamme tai päivystävältä palotarkastajalta https://pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa