Kuntouttava päivätoiminta ikääntyneille

Tuemme fyysistä toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä sekä turvaamme kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa tuemme toimintakykyäsi ja huomioimme sinut yksilöllisesti. Tavoitteemme on, että pyrimme turvaamaan kotona asumisesi mahdollisimman pitkään. Kuntouttava päivätoiminta voisi sopia sinulle silloin, kun arjessa selviytymisesi on heikentynyt haitaten kotona pärjäämistäsi etkä enää pysty tekemään sinulle merkityksellisiä asioita. Tavoitteemme on vahvistaa voimavarojasi, fyysistä toimintakykyäsi sekä edistää sosiaalista kanssakäymistäsi. yhdessä vertaisten kanssa. Kuntouttava päivätoiminta pitää sisällään: - arkitoimintojasi tukevia fyysisiä harjoitteita (esimerkiksi kuntosali- tai tasapainoharjoituksia, liikunnallisia pelejä, kehonpainoharjoituksia) - muisti- ja ajattelutoimintojen harjoituksia (esimerkiksi pelejä, tehtäviä, visoja) - arjessa tarvittavien kädentaitojen harjoittelua (esimerkiksi leipomista) - sosiaalista kanssakäymistä (esimerkiksi yhdessäoloa, ryhmäkeskustelua) Pääsysi kuntouttavan päivätoimintaan tapahtuu ammattilaisen tekemän arvion perusteella. Osallistuessasi kuntouttavaan päivätoimintaan asetamme yhdessä kanssasi sinulle henkilökohtaiset tavoitteet, joiden etenemistä seuraamme sinulle sovitun jakson aikana ja ennen sen päättymistä. Kuntouttava päivätoiminta voi olla yksi omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän järjestämisen tapa. Tarvittaessa sinulle voidaan järjestää kuljetus kuntouttavaan päivätoimintaan. Kuntouttava päivätoiminta tapahtuu pääsääntöisesti kodin ulkopuolella siihen tarkoitetuissa tiloissa, päivätoiminnan tiloissa tai mahdollisesti etäpalveluna siihen määritellyllä laitteella esimerkiksi tablettitietokoneen tai puhelimen välityksellä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka asuu omassa kodissaan mutta tarvitsee monipuolista kuntoutuksellista toimintaa kotona pärjäämisen tueksi. Kuntouttavaan päivätoimintaan ohjaudutaan aina ammattilaisen tekemän arvion perusteella. Arvioinnissa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja asiakas ohjataan oikeanlaiseen ryhmään tavoitteiden ja tarpeen perusteella. Palvelua myönnetään 3-6 kk ajaksi, jonka jälkeen tarve arvioidaan uudelleen. Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan myöntää myös omaishoitajan jaksamisen tueksi. Kuntouttavaa päivätoimintaa voit saada esimerkiksi: - Jos sinulla on jalkojen ja käsien lihasvoiman heikentymistä näkyen esim. vaikeutenasi nousta sängystä tai wc-istuimelta ylös, hankaluutena liikkua apuvälineen turvin omassa kodissasi, kaatumisriskisi on kohonnut tai tasapainosi on heikentynyt. - Jos koet olevasi yksinäinen tai kaipaat sosiaalisia kontakteja. Lisäksi sinulla voi olla tai on todettu muistinalenemaa tai jo todettu muistisairaus. - Jos sinulla on mielialan laskua tai alakuloisuutta - Vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista, kuten esimerkiksi ruoanlaitosta tai roskien viemisestä. - Kun olet omaishoidettava Edellytyksenä palvelun myöntämiselle on lisäksi, että: - pystyt toimimaan ryhmässä - pystyt olemaan ryhmässä ajoittaisella 1-2 henkilön ohjauksella Liikkumiseen tai aistitoimintoihin liittyvien apuvälineiden, kuten rollaattorin/ kyynärsauvojen/ pyörätuolin/ näkövammaisten kepin käyttö tai kuulolaitteen käyttö, eivät ole este ryhmään osallistumiselle.

Kuntouttava päivätoiminta on maksullista.