Rehabiliterande dagverksamhet för äldre

Vi stöder äldres fysiska funktionsförmåga, socialt umgänge och boendet hemma så länge som möjligt.

I rehabiliterande dagverksamhet stöder vi din funktionsförmåga och beaktar dig individuellt. Vårt mål är att säkerställa ditt hemmaboende så länge som möjligt. Rehabiliterande dagverksamhet kan passa dig när din förmåga att klara dig i vardagen är nedsatt, vilket hindrar dig från att klara dig hemma och du inte längre kan göra de saker som är viktiga för dig. Vårt mål är att stärka dina resurser och din fysiska funktionsförmåga och främja din sociala interaktion med dina jämlikar. Rehabiliterande dagverksamhet omfattar: - fysiska övningar för att stödja dina vardagliga funktioner (till exempel gym- eller balansövningar, spel som ger möjlighet till motion och kroppsviktsövningar) - minnes- och tankeövningar (till exempel spel, uppgifter och frågesporter) - träning av handarbetsfärdigheter som behövs i vardagen (till exempel bakning) - social interaktion (till exempel samvaro och gruppdiskussioner). Din tillgång till rehabiliterande dagverksamhet baseras på en experts bedömning. När du deltar i rehabiliterande dagverksamhet sätter vi dina personliga mål tillsammans med dig, som vi övervakar under den period som överenskommits för dig och före slutet av den. Rehabiliterande dagverksamhet kan vara ett sätt att organisera en närståendevårdares lagstadgade ledig dag. Vid behov kan transport till rehabiliterande dagsaktiviteter ordnas åt dig. Rehabiliterande dagverksamhet sker vanligtvis utanför hemmet i anvisade lokaler, i dagverksamhetens lokaler eller eventuellt på distans på en specificerad enhet, till exempel via en surfplatta eller telefon.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten är avsedd för personer som bor i sitt eget hem, men behöver mångsidig rehabiliteringsverksamhet för att klara sig hemma. Till den rehabiliterande dagverksamheten hänvisas klienten alltid baserat på en experts bedömning. I bedömningen beaktas den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, och klienten hänvisas till rätt typ av grupp utifrån mål och behov. Tjänsten beviljas för en period av 3-6 månader, varefter behovet omprövas. Rehabiliterande dagverksamhet kan också beviljas för att stöda närståendevårdarens ork. Du kan delta i rehabiliterande dagverksamhet till exempel i följande fall: - Du har nedsatt muskelstyrka i ben och armar, vilken syns till exempel i att du har svårt att stiga upp från sängen eller toalettstolen, du har svårt att röra dig i ditt eget hem med hjälp av ett hjälpmedel, du har en ökad risk för att falla eller din balans är nedsatt. - Du känner dig ensam eller behöver sociala kontakter. Dessutom kan du ha en diagnostiserad minnesnedsättning eller minnessjukdom. - Du har nedsatt sinnesstämning eller depression. - Du har svårigheter att klara av vardagliga funktioner, såsom att laga mat eller ta ut sopor. - Du är en närståendevårdtagare. Beviljandet av tjänsten förutsätter också att du: - kan fungera i en grupp - kan vara i en grupp med tidvis handledning av 1-2 personer. Du kan delta i gruppen oavsett om du har en synnedsättning eller använder hjälpmedel, såsom en rollator, kryckor, en rullstol, en hörapparat eller vita käppen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.