Tukisuhdetoiminta lapsiperheille

Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jossa tukihenkilön tai -perheen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tukisuhdetoiminta on osa perhekeskuksen perhesosiaalityön palveluja. Mikäli perheessäsi on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori, voi lapsesi ja perheesi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Tukihenkilö tapaa lastasi yhteisen tekemisen merkeissä noin parin tunnin ajan 1-2 viikon välein. Mikäli perheesi apuna on tukiperhe, viettää lapsesi tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukisuhdetoiminta on suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tuetaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Suunnitelma tukisuhdetoiminnasta laaditaan yhdessä perheesi sekä tukihenkilön tai -perheen kanssa, ja se tarkistetaan sovituin määräajoin. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, tehtävään soveltuviksi arvioituja täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden oma elämä on tasapainossa, ja joilla ei ole rikostaustaa. Tukihenkilöt ja -perheet ovat saaneet koulutuksen tukisuhdetoimintaan. Heillä on vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työn päättymisen jälkeen. Tukihenkilönä toimimisesta maksetaan palkkio ja kulukorvaus, mutta perheellesi palvelu on maksuton. Tukisuhdetoiminta on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tukisuhdetoiminta on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Mikäli perheelläsi on erityisen tuen tarve, voi lapsesi ja perheesi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarpeen yhdessä kanssasi ennen tukiperheen tai tukihenkilön järjestämistä.

Tukisuhdetoiminta on perheellesi maksuton palvelu.