Tehostettu perhetyö

Työskentelemme tiiviisti lapsen ja tämän perheen kanssa tilanteessa, jossa tarvitaan vahvaa tukea.

Jos perheesi tai lapsesi tarvitsee vahvaa tukea ja muutosta nykytilaan ja olette lastensuojelun asiakkaita, teille voidaan tarjota tehostettua perhetyötä. Lastensuojelu on perhekeskuksen erityispalvelu. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kotona, lapsen ja perheen arjen eri ympäristöissä tai lastensuojelun toimipisteessä. Se voi sisältää työskentelyä yksittäisten perheenjäsenten, koko perheen ja perheen verkoston kanssa. Työskentelyn tarkka sisältö, toteutustapa ja kesto mietitään aina lapsen ja perheen tilanteen mukaan. Tehostettua perhetyötä voidaan tarjota hyvinkin erilaisiin muutostarpeisiin. Esimerkkejä muutosta vaativista tilanteista ovat · vanhempien tai lasten arjen hallinnan puutteet · päihteiden käyttö · mielenterveysongelmat · käyttäytymisen haasteet · vauva- tai eroperheiden tukeminen muuttuneessa tilanteessa Tehostettu perhetyö on ammattilaisen tukea perheen muutostarpeen jäsentämiseen ja sopivien keinojen löytämiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi perheen vuorovaikutus- ja toimintamallien työstämistä, lapsen ja perheen tilanteen arviointia sijoitustarpeen selvittämiseksi tai sijaishuollossa elävän lapsen perheyhteisön kanssa työskentelyä. Tukea arvioitaessa huomioidaan aina lapsen etu. Tehostetun perhetyön on oltava tiivistä ja sen tulee sisältää myös varautumista lapsen ja perheen tilanteessa tapahtuviin äkillisiin muutoksiin tai tuen tarpeen vaihteluihin. Tehostetun perhetyön tiiviyttä on oltava mahdollista määrittää joustavasti sekä suhteessa lapsen suojeluun että muuhun tuen tarpeeseen ja työskentelyn tavoitteisiin. Tehostettu perhetyö on perheellesi maksutonta.