Psykologipalvelut alle kouluikäisille

Alle kouluikäisten psykologipalveluissa tarjoamme tukea vanhemmuuteen sekä lapsen iänmukaisen kehityksen tukemiseen ja pulmien tunnistamiseen.

Psykologipalvelut alle kouluikäisille ovat osa perhekeskusta. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Alle kouluikäisten psykologipalveluissa pyritään vanhemmuuden tukemiseen, lapsen vahvuuksien ja kehityksellisten pulmien varhaiseen tunnistamiseen sekä iänmukaisen kehityksen tukemiseen lapsen eri toimintaympäristöissä. Alle kouluikäisten psykologipalveluista saat tukea, jonka tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen, tuen tarpeen varhainen havaitseminen sekä vanhempien ohjaus ja neuvonta. Perheesi voi saada tukea psykologipalvelusta esimerkiksi silloin, jos: - kaipaat psyykkistä tukea vauvan odotukseen tai vauva-arjen haasteisiin, - uuteen elämäntilanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen tuntuu vaikealta, - olet huolissasi alle kouluikäisen lapsesi käytökseen, keskittymiseen tai tunteiden säätelyyn liittyvistä asioista tai - olet huolissasi lapsesi tiedollisen ja taidollisen kehityksen etenemisestä. Työskentely sisältää arvion lapsen tilanteesta, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa kognitiivisen tutkimuksen. Tarvittaessa psykologi arvioi lapsesi tilannetta ja kehitystasoa yhteistyössä perhekeskuksen muiden työntekijöiden, kuten esimerkiksi puheterapeuttien, kanssa sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Psykologipalvelut alle kouluikäisille ovat maksuttomia palveluja.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palveluun ovat oikeutettuja alle kouluikäiset lapset. Palveluun pääsyyn vaaditaan terveydenhuollon ammattilaisen tai varhaiskasvatuksen opettajan tekemä arvio tai lähete. Tarve lähetteelle vaihtelee kunnittain. Arvion ja/tai lähetteen saadaksesi ota yhteyttä kuntasi neuvolaan tai ota asia puheeksi lapsesi päivähoitopaikassa.

Psykologipalvelut alle kouluikäisille on maksuton palvelu.

Toimi näin

Alle kouluikäisten psykologipalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille sekä lasta odottaville perheille. Löydät yhteystiedot ja ajanvarausohjeet valitsemalla oman kuntasi alla olevasta valikosta.