Perustason järjestämät erikoislääkäripalvelut

Järjestämme muuta hoitoa täydentäviä eri erikoisalojen vastaanottopalveluita ja niihin liittyviä tutkimuksia.

Perustason erikoislääkäripalveluilla tarkoitetaan asiakkaan hoitoa täydentäviä eri erikoisalojen vastaanottopalveluita ja näihin liittyviä diagnostisia tutkimuksia. Esimerkkeinä mahdollisista erikoisaloista voi olla: Sisätaudit Lastensairaudet Geriatria Silmätaudit Keuhkotaudit Fysiatria Ihotaudit Palvelut voidaan järjestää eri tavoin, yleisimmin yleislääkärin vastaanottotoimintaa tuetaan erikoislääkärin konsultaatioilla. Tämän lisäksi terveysasemilla järjestetään erikoislääkäreiden vastaanottopalvelua, tai erikoislääkäripalveluja hankitaan ostopalveluna. Perustason erityispalveluihin hakeudutaan oman terveydenhuollon yksikön kautta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Perustason erityispalveluihin pääsee joko lääkärin lähetteellä tai täyttämällä muuten palvelun kriteerit, joita voi olla esimerkiksi ikä tai jokin pitkäaikaissairaus.

Palvelu on maksullinen.