Specialisttjänster på basnivå

Med specialistläkartjänster på basnivå avses mottagningstjänster inom olika specialiteter som kompletterar kundens vård och diagnostiska undersökningar i anslutning till dessa. Exempel på specialiteter kan vara:   - Inremedicin - Barnsjukdomar - Geriatri - Ögonsjukdomar - Lungsjukdomar - Fysiatri - Hudsjukdomar Dessa tjänster kan ordnas på olika sätt. Oftast används specialistkonsultationer som stöd för allmänläkarens mottagningsverksamhet. Utöver detta ordnar hälsostationerna specialistläkarmottagningar eller köper specialistläkartjänster. Till specialisttjänster söker man sig via den egna hälsovårdsenheten.  

Villkor för att få tjänsten

Specialtjänster på basnivå fås antingen med en remiss från läkaren eller genom att man annars uppfyller tjänstens kriterier, som kan vara exempelvis ålder eller någon långtidssjukdom. 

Tjänsten är avgiftsbelagd.