Perustason osastohoito

Perusterveydenhuollon osastohoito on yli 16-vuotiaille tarkoitettua osastohoitoa akuutin sairauden tai toimintakyvyn alenemisen aiheuttamaan hoito- ja kuntoutustarpeeseen. Osastohoidon tarpeen arvioi lähettävän yksikön lääkäri. Potilaan tarpeen mukaan valitaan perustason tai vaativan perustason osasto. Potilaat tulevat hoitoon erikoissairaanhoidon, yhteispäivystyksen, terveyskeskuksen kiirevastaanoton, kotihoidon tai palveluasumisen kautta. Potilaista tehdään osastolla kuntoutus- ja palvelutarpeen arvio. Tavoitteena on potilaan kotiutuminen. Osa potilaista voi siirtyä ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Perustason osastohoito Perustason osastohoito on perusterveydenhuollon yleislääkäritasoista osastohoitoa. Hoitojakson alussa potilaalle tehdään kokonaisvaltainen arviointi ja suunnitelma, johon osallistuu potilas itse ja monialainen tiimi. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen. Tavoitteena on ensisijaisesti potilaan kotiutuminen tai palaaminen aikaisempaan asumismuotoon: Mikäli se ei ole riittävästä kuntoutuksesta huolimatta mahdollista, potilaalle tehdään jatkohoitopaikan arvio. Vaativa perustason osastohoito Vaativan perustason osastohoito on perusterveydenhuollon tietyn profiilin mukaista erikoislääkäritasoista osastohoitoa. Tavoitteena on akuutin sairauden hoito ja lyhytkestoinen kuntoutus. Hoitojakson pitkittyessä potilas voi siirtyä perustason osastolle.

Ehdot palvelun saamiseksi

Perustason ja vaativan perustason osastohoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Potilaalla tulee olla tarve sairaalahoidolle, joka ei vaadi erikoissairaanhoitoa. Lääkäri arvioi hoidon vaativuuden ja potilaan erityistarpeet. Lääkäri valitsee hoitoon parhaiten soveltuvan saatavissa olevan osastopaikan.

Palvelu on maksullista ja siitä peritään maksu hoitopäivien perusteella.