Peseytymispalvelu ikääntyneille

Järjestämme tilanteen mukaan apua peseytymiseen ja hygieniasta huolehtimiseen.

Voimme myöntää sinulle apua peseytymiseen ja hygienian hoitoon, mikäli - toimintakykysi on alentunut - et suoriudu peseytymisestä itsenäisesti - pesutilasi ovat puutteelliset tai - peseytymisesi järjestäminen kotonasi on erityisen hankalaa Peseytymiseen myönnetään tukea tarpeesi mukaan palvelun myöntämiselle asetettujen kriteerien täyttyessä, toimintakykysi ja kotona asumisesi tueksi. Peseytymisen tapahtuessa muualla kuin kotona, voidaan sinulle järjestää maksullinen kuljetus. Palvelu myönnetään tarpeen mukaan tilapäisenä tai toistaiseksi voimassa olevana. Palvelusta peritään asiakasmaksu.

Ehdot palvelun saamiseksi

Peseytymispalvelu kodin ulkopuolella voidaan myöntää sinulle, mikäli peseytymistilasi ovat puutteelliset ja turvattomat. Lisäksi et alentuneen toimintakyvyn vuoksi kykene peseytymään itsenäisesti tai läheisen avustamana. Lisäksi toimintakykysi ei mahdollista pesutiloihin pääsemistä avustettunakaan, eikä pesutiloja voida kohtuullisin toimenpitein muuttaa toimiviksi ja turvallisiksi. Palveluun voidaan lisätä kuljetus sinulle osoitettuun paikkaan, mikäli se on tarpeen. Palvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelu voidaan myöntää sinulle ainoana palveluna tai muiden palveluidesi ohella.

Palvelu on maksullinen. Veteraaneille ja sotainvalideille myönnetystä palveluista ei peritä asiakasmaksua.