Asiakkaan raha-asioiden hoito (välitystili)

Välitystilipalvelu auttaa huolehtimaan taloudesta silloin, kun raha-asioiden hoitaminen on haasteellista.

Asiakkaan raha-asioiden hoito ja varojen välitys (jatkossa välitystili) on sosiaalitoimen palvelu, jossa annat omat raha-asiasi sosiaalitoimen hoidettavaksi tilanteessa, jossa sinulla on vaikeuksia hallita rahankäyttöäsi. Arvion mahdollisesta välitystiliasiakkuudesta tekee sosiaalityöntekijä. Palvelun yhteydessä taloudellista toimintakykyäsi tarkastellaan yhdessä, ja tehdään suunnitelma tulevaisuuteen. Välitystilin tarkoituksena on turvata asuminen (esim. varmistamalla, että osa tuloistasi ohjautuu suoraan vuokranmaksuun ajallaan) ja toimeentulo sekä ehkäistä lisävelkaantumista. Palvelun on tarkoitus olla väliaikaista. Tavoitteena on joko tukea sinua sopivilla palveluilla niin, että pystyt määräajan jälkeen hoitamaan omat raha-asiasi itsenäisesti, tai saattaa sinut edunvalvonnan piiriin. Palveluun ei sisälly tukien hakemista asiakkaan puolesta tai asiakkaan laskujen pyytämistä laskuttajilta. Myös Kela voi hoitaa asiakkaan rahojen välitystä maksamalla laskuja suoraan laskuttajalle tai vuokranantajalle. Tämä mahdollisuus tulee selvittää ennen sosiaalitoimen välitystilipalvelua. Välitystilin perustaminen edellyttää asiakkaan suostumusta tietyin poikkeuksin.

Ehdot palvelun saamiseksi

Asiakkaan raha-asioiden hoito ja varojen välitys on tarkoitettu asiakkaille, joilla on vaikeuksia rahankäytön hallinnassa. Arvion mahdollisesta välitystiliasiakkuudesta tekee sosiaalityöntekijä.

Palvelu on maksuton.