Asunnon muutostyöt vammaisille henkilöille

Korvaamme kodin välttämättömät muutostyöt, joita itsenäinen asuminen edellyttää.

Asunnon muutostöillä tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä asumista ja suoriutumista. Muutostöitä tehdään vain vakituiseen asuntoon ja tällöin vammaispalveluna korvattavien kustannusten on oltava kohtuullisia. Asunnon muutostöillä pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissa. Muutostöitä ei tehdä laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon eikä vapaa-ajan asuntoon. Muutostöinä ei myöskään korvata perusparannustöitä esimerkiksi vanhaan omakotitaloon. Korvattavia muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, pyörätuolille esteettömän kulkuväylän rakentaminen pihapiiriin ja niin edelleen. Asunnonmuutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan hakijalle kokonaan. Uudisrakennusvaiheessa tehtävistä muutostöistä suoritetaan korvaus niistä lisäkustannuksista, jotka ylittävät vastaavan asunnon normaalit rakentamiskustannukset.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat vammaispalvelulain tarkoittamassa merkityksessä vammaisia henkilöitä, joille liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vamman tai sairauden johdosta tuottaa erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset voidaan korvata, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Muutostöitä ei tehdä laitoshoidon tarpeessa olevan henkilön asuntoon eikä vapaa-ajan asuntoon. Muutostöinä ei myöskään korvata perusparannustöitä.

Asunnon muutostyöt on asiakkaalle maksuton palvelu.