Toimintaterapia aikuisille

Tarjoamme kuntoutusta, kun toimintakyky on heikentynyt tai arjessa selviytyminen vaikeutunut sairauden tai vamman vuoksi. Toimintaterapian palveluihin tarvitset aina ajanvarauksen.

Aikuisten toimintaterapia on avoterveydenhuollon kuntoutuspalvelu. Se auttaa sinua silloin, kun toimintakyvyssäsi on tapahtunut sairaudesta tai vammasta johtuen muutosta ja sinulla on vaikeutta selviytyä arjessasi. Yksilöllisen arvioinnin pohjalta kuntoutuksen tavoitteet määritellään yhdessä kanssasi. Arvioinnin jälkeen suunnitellaan keinot, joiden pohjalta toimintaterapiaa toteutetaan. Toimintaterapian tavoitteena on tukea mahdollisimman itsenäistä selviytymistäsi sinulle merkityksellisissä arjen toiminnoissa, toimintarajoitteista huolimatta. Toimintaterapiaan sisältyy toimintakyvyn arviointia, ohjausta ja neuvontaa, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointia sekä terapiajaksojen toteuttamista. ​Toimintaterapia toteutuu vastaanotto- ja/tai kotikäynneillä. Tarvittaessa teemme moniammatillista yhteistyötä kuntoutumisesi tukemiseksi. ​ Toimintaterapiaan voit hakeutua itse, hoitajan, lääkärin tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Mikäli terapeutti arvioi kuntoutuksesi edellyttävän lääketieteellistä kannanottoa, voidaan sinut ohjata oman terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa edellytämme terveyskeskuslääkärin lähetettä kuntoutustarpeesi arvioimiseksi.​

Ehdot palvelun saamiseksi

Avoterveydenhuollon kuntoutuspalveluihin voit hakeutua pääsääntöisesti ilman lääkärin lähetettä. Mikäli kuntoutumisesi ei etene terapeuttisin keinoin tai tarvitaan lääketieteellistä kannanottoa, voimme ohjata sinut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tai edellyttää terveyskeskuslääkärin lähetettä kuntoutustarpeesi arvioimiseksi. Kuntoutusvastuun ollessa toisella taholla, kuten KELA:lla, ei perusterveydenhuollon kuntoutusta myönnetä KELA:n kuntoutusta täydentävänä. Ammattilainen arvioi tilanteesi ja tekee kanssasi suunnitelman kuntoutumisesta. Kuntoutuksen lähtökohtana on, että kun toimintakyvyssäsi on tapahtunut muutos sairauden tai vamman vuoksi tuemme toimintakykyäsi ja omatoimisuuttasi kuntoutuksen keinoin.

Palvelu on pääosin maksullinen yli 18-vuotiaille.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.