Kuntoutus ja terapia

Vahvistamme arjessa selviytymistäsi kuntoutuksen ja terapian keinoin.

Kaikille ikäryhmille

Tuemme toimintakykyä ja selviytymistä omassa arkielämässä erilaisin apuvälinein.
Tuemme liikkumis- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä omassa arkielämässä. 
Järjestämme jalkaterapiaa niille, joiden jalkojen terveys on perussairauden vuoksi uhattuna.
Arvioimme tarpeen kehitysvammaisen henkilön kuntoutussuunnitelmalle sekä fysio-, toiminta ja puheterapialle.
Tämän palvelun kautta saat tietoa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista, jotta sairauden tai vamman kanssa eläminen helpottuisi.
Neuvomme ja ohjaamme ruokavalioon liittyvissä kysymyksissä.

Lapsille ja perheille

Arvioimme, tuemme ja ohjaamme lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä.
Tuemme lapsen kehitystä ja autamme läheisiä vahvistamaan lapsen taitoja.

Aikuisille

Tuemme työ- ja toimintakykyä, vahvistamme arjenhallinnan taitoja ja luomme edellytyksiä työllistymiselle.
Autamme puhumisen, puheen ymmärtämisen, äänentuoton tai nielemisen vaikeuksissa.
Vahvistamme vuorovaikutustaitoja ja tuemme siten arjen sujumista.
Tarjoamme kuntoutusta, kun toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.

Ikääntyneille

Tuemme ja ohjaamme, kun liikkuminen tai arkiaskareissa selviytyminen on vaikeutunut. 
Turvaamme kotona asumista arkista toimintakykyä tukemalla.
Tuemme omatoimisuuden ylläpitämistä, kotiin palaamista ja kotona asumista.