Puheterapia aikuisille

Autamme ja tuemme puhumisen, puheen ymmärtämisen, äänentuoton tai nielemisen vaikeuksissa. Pääset puheterapiapalveluihin ainoastaan varaamalla ajan.

Avokuntoutuspalveluiden aikuisten puheterapia on tarkoitettu sinulle, jolla on puhumisen, puheen ymmärtämisen, äänentuoton tai nielemisen vaikeuksia.  Nämä vaikeutesi voivat olla seurausta sairaudesta tai vammasta.​​ Aikuisten puheterapian tavoitteena on parantaa arjen kommunikointikykyäsi. Puheterapeuttisen arvioinnin jälkeen tavoitteisiin pyritään tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa (sinulle ja omaisillesi), kommunikoinnin apuvälineiden arviointia ja käytön opastusta sekä järjestämällä kuntoutusta.  Teemme tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä kuntoutumisesi tukemiseksi.​ Aikuisten puheterapia toteutetaan yksilö -tai ryhmäkäynteinä. ​ Puheterapiaan voit hakeutua itse, hoitajan, lääkärin tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Puheterapia-ajan voit varata itse ottamalla yhteyttä meihin. Mikäli asiakkaan kuntoutus ei etene yksinomaan terapeuttien osaamisella ja/tai tarvitaan lääketieteellistä kannanottoa, voidaan asiakas ohjata oman terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa edellytämme terveyskeskuslääkärin lähetettä kuntoutustarpeen arvioimiseksi.

Ehdot palvelun saamiseksi

Avoterveydenhuollon kuntoutuspalveluihin voit hakeutua pääsääntöisesti ilman lääkärin lähetettä. Mikäli kuntoutumisesi ei etene terapeuttisin keinoin tai tarvitaan lääketieteellistä kannanottoa, voimme ohjata sinut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tai edellyttää terveyskeskuslääkärin lähetettä kuntoutustarpeesi arvioimiseksi. Kuntoutusvastuun ollessa toisella taholla, kuten KELA:lla, ei perusterveydenhuollon kuntoutusta myönnetä KELA:n kuntoutusta täydentävänä. Ammattilainen arvioi tilanteesi ja tekee kanssasi suunnitelman kuntoutumisesta. Kuntoutuksen lähtökohtana on, että kun toimintakyvyssäsi on tapahtunut muutos sairauden tai vamman vuoksi tuemme toimintakykyäsi ja omatoimisuuttasi kuntoutuksen keinoin.

Palvelu on pääosin maksullinen yli 18-vuotiaille.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.