Apuvälinepalvelut

Tuemme toimintakykyä ja selviytymistä omassa arkielämässä erilaisin apuvälinein. Lainaamme apuvälineitä tarpeen mukaan joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

Tarkoituksenmukaisin apuvälinein tuetaan selviytymistäsi ja toimintakykyäsi jokapäiväisissä toiminnoissasi. Apuvälineitä lainataan yksilöllisen tarpeen mukaan joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön. Apuvälineet ovat palautettavia eli kierrätettäviä tai yksilöllisesti sinulle valmistettuja. Yksilöllisesti valmistettuja apuvälineitä voidaan hankkia ostopalveluna eri palvelutuottajilta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tavanomaisia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä (esim. rollaattorit, suihkutuoli, wc-istuimen korotukset) voi lainata apuvälinelainaamoista. Myös asiointi omaisen puolesta on mahdollista. Yksilöllisesti arvioitavien apuvälineiden lainaamiseen tarvitset aina ajanvarauksen (esim. henkilönostimet, sängyt, yksilölliset liikkumisen apuvälineet kuten aktiivipyörätuolit). Apuvälinetarpeesi arvioimiseksi voimme ohjata sinut tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisten laajempaan toimintakyvyn arvioon. Apuvälinepalvelut vastaavat apuvälineiden huollosta ja korjauksesta. Apuvälineen käyttäjä vastaa päivittäisestä apuvälineen käyttökunnosta kuten siisteydestä ja rengaspaineista, ja asianmukaisesta käytöstä sekä säilytyksestä. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä oman alueesi apuvälinepalveluihin. Apuväline on luovutettava takaisin heti kun se on käyttäjälleen tarpeeton tai kun luovuttavan tahon harkinnan mukaan ne edellytykset, joiden perusteella käyttöoikeus on myönnetty, kun ne ovat olennaisesti muuttuneet tai kun apuväline on käyttökelvoton. Vahingonkorvauslain (412/1974) perusteella voidaan apuvälineenkäyttäjä velvoittaa korvaamaan ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet apuvälineen huolimattomasta tai ohjeidenvastaisesta käytöstä tai säilytyksestä. Korvausvelvoite syntyy myös apuvälineen palauttamatta jättämisestä. Paikkakunnalta muuttaessasi tai tehdessäsi terveysasemavaihdon toiselle paikkakunnalle, ota yhteyttä apuvälinelainaamoon. Apuvälinepalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.