Kehitysvammaisten kuntoutus

Arvioimme tarpeen kuntoutussuunnitelmalle sekä fysio-, toiminta ja puheterapialle.

Länsi-Uudenmaan avoterveydenhuollon kuntoutuspalveluissa arvioidaan kehitysvammaisten fysio-, toiminta- ja puheterapian tarvetta sekä arvioidaan tarve kuntoutussuunnitelmalle. Valtaosa kuntoutuksesta toteutuu Kelan järjestämänä vaativana kuntoutuksena, jolloin toteuttajina ovat yksityiset Kelan sopimusterapeutit. Kuntoutussuunnitelman tarve arvioidaan terveydenhuollossa. Asiakkaaksi voi hakeutua, kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy tai kun kehitysvammainen muuttaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle toiselta paikkakunnalta. Jos on tarve kehitysvammaan liittyvään muuhun tukeen, neuvontaan ja ohjaukseen päivittäisessä elämässä selviytymiseksi, otetaan yhteys oman alueen kuntoutussuunnittelijaan. Sairauksien tutkimus ja hoito, lääkitykset, kiireelliset asiat sekä erikoissairaanhoidon lähetteet hoidetaan kehitysvammaisillakin normaalisti omalla terveysasemalla. Neuvola ja kouluterveydenhuolto toteutetaan kuten muillakin.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelut ovat tarkoitettu lapsille ja aikuisille, joilla on diagnosoitu kehitysvamma alle 18-vuotiaana. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitysvammaisten somaattinen hoito toteutuu terveysasemalla samalla tavalla kuten ei-kehitysvammaisilla henkilöillä. Samoin suun terveydenhuolto. Kehitysvammaisten mielenterveys- ja päihdepalvelut toteutuvat muiden asukkaiden tavoin Länsi-Uudenmaan itse järjestämänä perustason hoitona. Myös muut tavanomaiset perustason avopalvelut kuten esimerkiksi neuvola, kouluterveydenhuolto, oppilashuolto, opiskelijaterveydenhuolto, kotihoito ja kotisairaanhoito toteutuvat Länsi-Uudenmaan itse järjestämänä. Perustason kuntoutus ja sen suunnittelu toteutuvat kehitysvammaisilla oman terveysaseman tai espoolaisilla Espoon kuntoutusyksikön kautta. Kuntoutussuunnitelmat Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen laaditaan terveysasemilla tai Espoossa kuntoutusyksikön kautta. Kuntoutussuunnitelmaprosessia koordinoi kuntoutussuunnittelija. Terveystarkastukset ja tarvittavien todistusten laatiminen (esimerkiksi kuljetuspalvelua varten) tapahtuvat myös terveysasemilla. Kehitysvammaisten kuntoutukseen, ohjaukseen, neuvontaan tai muuhun tukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä kuntoutussuunnittelijaan.

Kehitysvammaisten kuntoutuspalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Tarkista terveysasemien maksut terveysasemilta sivuilta.