Rehabilitering för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Vi bedömer behovet av rehabiliteringsplan samt fysio-, ergo- och talterapi.

Inom tjänsterna inom rehabilitering och habilitering i Västra Nylands öppenvård bedöms behovet av fysio-, ergo- och talterapi samt behovet av en rehabiliteringsplan för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Majoriteten av habiliteringen genomförs som krävande rehabilitering som ordnas av FPA och genomförs av FPA:s privata avtalsterapeuter. Behovet av en rehabiliteringsplan bedöms inom hälso- och sjukvården. Man kan bli klient när uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör eller när en person med intellektuell funktionsnedsättning flyttar till Västra Nylands välfärdsområde från en annan ort. Undersökning och behandling av sjukdomar, medicinering, brådskande ärenden samt remisser till den specialiserade sjukvården sköts på den egna hälsostationen även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mödra- och barnrådgivningen och skolhälsovården genomförs på samma sätt som för andra.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsterna är avsedda för barn och vuxna vars intellektuella funktionsnedsättning diagnostiserats då de var under 18 år gamla. Den somatiska vården för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Västra Nylands välfärdsområde genomförs på hälsostationen på samma sätt som för personer som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Samma gäller munhälsovården. Mentalvårds- och missbrukartjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs på samma sätt som för andra invånare i form av vård på basnivå som ordnas av Västra Nylands välfärdsområde. Även andra vanliga öppenvårdstjänster på basnivå, såsom mödra- och barnrådgivning, skolhälsovård, elevhälsa, studerandehälsovård, hemvård och hemsjukvård, ordnas av Västra Nylands välfärdsområde. Habiliteringen på basnivå och planeringen av den för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs via den egna hälsostationen eller för Esbobor via rehabiliteringsenheten i Esbo. Rehabiliteringsplaner för FPA:s krävande medicinska rehabilitering utarbetas på hälsostationerna eller i Esbo via rehabiliteringsenheten. Processen för rehabiliteringsplanen koordineras av rehabiliteringsplaneraren. Hälsoundersökningarna och upprättandet av nödvändiga intyg (till exempel för färdtjänster) sker också på hälsostationerna.

Tjänsterna inom habilitering för personer med intellektuell funktionsnedsättning är i regel avgiftsfria. Kontrollera hälsostationernas avgifter på hälsostationernas webbplatser.