Avopalvelu aikuisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Tarjoamme mielenterveyteen ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyvää neuvontaa sekä perustason hoitoa ja kuntoutusta.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalvelu on kaikille hyvinvointialueen asukkaille suunnattua matalan kynnyksen palvelua. Avopalveluista saat ohjausta ja neuvontaa, hoidontarpeen arvion, tarvittavat tutkimukset sekä juuri sinulle yhdessä suunnitellun tarpeenmukaisen hoidon ja kuntouksen. Palvelut ovat kaikille hyvinvointialueen asukkaille avoimia ja maksuttomia, ja palveluun pääsee ilman lähetettä. Mielenterveys- ja päihdepalvelun tavoite on lisätä mielen hyvinvointia, vahvistaa mielenterveyttä ja päihteiden käytön hallintaa sekä vähentää mielenterveyden ongelmista ja riippuvuuksista johtuvia haittoja. Lisäksi tavoitteena on parantaa asiakkaiden arjen toimintakykyä esimerkiksi työssä, opiskelussa ja ihmissuhteissa. Avopalveluun kuuluu myös ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään yhteistyössä asiakkaiden, järjestöjen ja muiden ammattilaisten kanssa. Ennaltaehkäisevää työtä ovat esimerkiksi erilaiset terveystapaamiset kuten kutsuntojen ennakkoterveystarkastus, työttömien terveystarkastus sekä erilaiset mielen hyvinvointia tukevat ryhmät, tapahtumat ja tilaisuudet.

Ehdot palvelun saamiseksi

Mielenterveys ja päihdepalveluiden avopalvelu on kaikille avointa matalan kynnyksen palvelua, et tarvitse palveluun lähetettä. Palvelu- ja hoidontarve selvitetään ensikontaktissa. Jatkohoito suunnitellaan yhdessä yksilöllisen tarpeen ja arvion mukaan.

Palvelu on maksuton.