Liikkuva avopalvelu aikuisille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Liikkuva avopalvelu auttaa siellä, missä asiakkaat ovat. Järjestämme esimerkiksi perustason sairaanhoitoa ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden omassa arkiympäristössä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalveluita voidaan toteuttaa osin liikkuvana avopalveluna, jolloin palvelu tuodaan asiakkaan / potilaan koti- ja arkiympäristöön. Palvelu on luonteeltaan tavoitteellista, määräaikaista ja perustuu yksilölliseen asiakas- tai hoitosuunnitelmaan. Palvelut on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, joilla on sairauden aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita. Liikkuva avopalvelu sovitaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan sekä hänen verkostonsa kanssa. Liikkuva avopalvelu on osa kokonaishoitoa ja kuntoutusta, sen tavoite on auttaa ja ohjata asiakasta mahdollisimman itsenäiseen pärjäämiseen omassa arjessaan. Parantamalla yhdessä arjen toimintakykyä ehkäisemme syrjäytymistä ja vähennämme sairaala- ja laitosmaisen hoidon tarvetta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelut on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, joilla on sairauden aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita. Liikkuva avopalvelu sovitaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Palvelu on maksuton.