Terveysasemat ja vastaanottopalvelut

Hoidamme ja tutkimme sekä äkillisiä että pitkäaikaisia sairauksia. Tuemme terveyttä ja hyvinvointia, laadimme todistuksia ja lausuntoja sekä ohjaamme asiakkaamme tarvittaessa erikoissairaanhoidon piiriin.

Perustason vastaanottopalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyskeskuksissa, hyvinvointikeskuksissa ja terveysasemilla tarjottavia lääkärin ja hoitajan vastaanottoja, sekä muiden erityisammattiryhmien palveluita ja vastaanottoja. Perustason vastaanottopalveluissa hoidetaan ja tutkitaan sairauksia, annetaan terveydentilaan liittyviä todistuksia ja lausuntoja sekä tuetaan terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Vastaanotolla voi asioida etä- tai läsnävastaanotoilla. Etävastaanotto voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse tai videovälitteisesti. Vastaanottopalveluihin on saatava yhteys virka-aikana joko puhelimella tai tulemalla itse paikalle. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, usein käytännössä saman päivän kuluessa. Ottaessasi yhteyttä vastaanotolle, hoitaja tai lääkäri tekee hoidon tarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Hoidon tarve saatetaan alustavasti arvioida jo puhelimessa, mutta viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mikä on määritelty ajantasaisessa lainsäädännössä. Kiireellisissä tapauksissa hoito on järjestettävä viipymättä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tarpeellinen hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, mikä on määritelty ajantasaisessa lainsäädännössä. Kiireelliseen hoitoon on päästävä sen mukaan mitä sairaus tai vamma edellyttää. Potilaan on virka-aikana saatava yhteys terveydenhuollon yksikköön välittömästi joko puhelimitse tai tulemalla itse paikalle. Soittopyyntöihin vastataan viipymättä, usein käytännössä saman päivän kuluessa. Hoidon tarve saatetaan alustavasti arvioida jo puhelimessa, mutta arvio tehdään viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa potilaan yhteydenotosta.

Palvelu on maksullinen.

Ajankohtaista terveysasemilla:

  • Etelä-Espoon terveysasemat 10.5.2023: Tapiolan, Iso Omenan, Matinkadun ja Kivenlahden terveysasemien puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet. Kiireettömissä asioissa takaisinsoittoa voi joutua odottamaan jopa kaksi viikkoa. Myös vastaanottoaikojen saatavuudessa on tällä hetkellä haastetta. Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta. Etelä-Espoon terveysasemat purkavat puhelinjonoa myös iltaisin ja viikonloppuisin.  
  • Tammisaari 10.-12.5.: Tammisaaren terveysasemalla tehdään tietokoneiden vaihto Raaseporin koneista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueiden koneiksi 10.-11.5.-23.  Pyydämme, että ottaisitte yhteyttä terveyskeskukseen ei-kiireellisissä asioissa vasta seuraavalla viikolla.
  • Kirkkonummi 27.4.2023: Kirkkonummen terveyssasemilla puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet. Myös lääkärivastaanottoaikojen saatavuudessa on tällä hetkellä haastetta. Olemme pahoillamme tilanteesta. 

Jos haluat antaa meille palautetta, pääset tekemään sen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palautepalvelussa 

Maksut terveysasemilla

Lääkärin vastaanottokäynti terveysasemalla ja lääkärin etävastaanotto maksaa 20,90 euroa. Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä kalenterivuoden aikana. Mukaan lasketaan sekä etävastaanottona että paikan päällä tapahtuvat käynnit. 

Käynnit terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla ovat maksuttomia. Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio, käynnistä voidaan periä maksu.

Peruuttamatta jätetystä käynnistä peritään 51,50 euron maksu, jos asiakas ei saavu varatulle vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä. 

Lue lisää asiakasmaksuista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen