Veteraanien ja sotainvalidien palvelut

Rintamaveteraanien palveluita saavat Suomessa asuvat, vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Sotainvalidien avopalveluja saavat vähintään 10 % sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan hyvinvointialueen avopalvelut voidaan korvata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastuneelle, joiden invaliditeetti on vähintään 20 %. Veteraanien palveluilla aktivoidaan veteraaneja ja tuetaan kotona asumista. Veteraanipalveluita ovat kotona asumista tukevat palvelut sekä rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut. Valtio myöntää veteraanipalveluiden järjestämiseen määrärahat vuosittain. Sotainvalidille voidaan myöntää avopalveluina kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluja. Palveluilla tuetaan sotainvalidin kotona asumista. Palvelutarpeesi selvittämisestä vastaa asiakasvastaava, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoituksenmukainen, laissa määritetty kelpoisuus tehtävään. Tilanteesi arvioidaan luotettavia ja monipuolisia menetelmiä käyttäen.  Asiakasvastaava laatii kanssasi yksilöllisen asiakassuunnitelman, jossa suunnitellaan tarpeisiisi sopiva kuntoutus- ja palvelukokonaisuus sekä huolehtii, että saat tarvitsemasi palvelut. Asiakasvastaava seuraa tilannettasi ja toimii yhteistyössä muiden kanssasi toimivien työntekijöiden kanssa. Jos tilanteesi muuttuu, asiakasvastaava arvioi kanssasi muuttuneet tarpeesi uudelleen ja koordinoi palvelujasi.

Ehdot palvelun saamiseksi

Ikääntyneiden neuvontaan voi ottaa yhteyttä veteraani tai sotainvalidi itse, hänen läheisensä tai kuntalainen.

Rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut ovat heille maksuttomia.

Ota yhteyttä veteraanipalveluihin

Seniori-info, Veteraanipalvelut, Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Anne Heinonen p. 040 636 5989
Jari Kämäräinen p. 050 591 6823
ma-pe klo 9.00–15.00

veteraanipalvelut@luvn.fi