Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Järjestäjällä on vastuu siitä, että tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu niin, että yleisö voi osallistua siihen turvallisesti ja järjestelyt toimivat myös silloin, jos jotain yllättävää sattuu.  Pelastussuunnitelma on laadittava ja toimitettava pelastuslaitoksen päivystävälle palotarkastajalle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, jos tapahtumassa: - arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä, - käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, - tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai - tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Päivystävä palotarkastaja ohjaa ja neuvoo yleisötapahtumien lupa-asioihin, pelastussuunnitelmiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Pelastussuunnitelman mallipohja: https://pelastuslaitokset.fi/julkaisu/pelastussuunnitelmapohja Lisätietoja yleisötapahtumista: https://www.pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa Yhteydenotot (puhelin/ sähköposti): päivystävä palotarkastaja tai asiakasneuvonta.

Lisätietoja yleisötapahtumista: https://www.pelastustoimi.fi/lansi-uusimaa Yhteydenotot (puhelin/ sähköposti): päivystävä palotarkastaja tai asiakasneuvonta.