Aluehallitus perusti virkoja, valitsi pelastusjohtajan ja hyväksyi hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen 

6.6.2022 11.04

Aluehallitus tarkisti hyvinvointialueen hallintosääntöä, perusti virkoja ja pyytää kuntia nimeämään vaikuttamistoimielinten ehdokkaat. Aluehallitus päätti myös hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksesta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu on vaiheistettu kolmeen vaiheeseen. Aluehallitus tarkensi hallintosääntöä toisessa vaiheessa muun muassa aluehallituksen, lautakuntien ja hyvinvointialuejohtajan tehtävien osalta sekä määritteli vastuualueet palvelut ja resurssit -lautakunnalle, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalle sekä valmius- ja turvallisuuslautakunnalle.  

Pelastusjohtajan virka ja palveluyksikköjen virat 

Aluehallitus perusti pelastusjohtajan viran sekä 29 palveluyksikkötasoista johtajan virkaa. Virat täytetään sisäisen ja tarvittaessa ulkoisen haun kautta. Pelastusjohtajan virkaan määrättiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen nykyinen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki (määräaikaisesti 1.7.-31.12.2022 ja liikkeenluovutuksen kautta, vakinaisesti 1.1.2023 alkaen). 

Kuntia pyydetään nimeämään vaikuttamistoimielimiin ehdokkaat 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Aluehallitus pyytää Espoota, Hankoa Inkoota, Karkkilaa, Kauniaista, Kirkkonummea, Lohjaa, Raaseporia, Siuntiota ja Vihtiä nimeämään ehdokkaansa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin 31.8.2022 mennessä. Aluehallitus asettaa vaikuttamistoimielimet, eli nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston syyskuussa 2022. Näiden toimielinten ensimmäinen toimikausi alkaa marraskuussa. 

Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus 

Aluehallitus päätti hyväksyä aluehallituksen puheenjohtajan neuvotteleman hyvinvointialueen johtajasopimuksen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan kokonaispalkka on 17 000 euroa kuukaudessa.