Välfärdsområdesstyrelsen inrättade tjänster, valde en räddningsdirektör och godkände ett direktörsavtal för välfärdsområdesdirektören

6.6.2022 11.09

Välfärdsområdesstyrelsen ändrade välfärdsområdets förvaltningsstadga, inrättade tjänster och ber kommunerna utse kandidater till påverkansorganen. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också om direktörsavtalet för välfärdsområdesdirektören.

Beredningen av förvaltningsstadgan för Västra Nylands välfärdsområde är indelad i tre etapper. Välfärdsområdesstyrelsen preciserade förvaltningsstadgan i den andra etappen bland annat i fråga om välfärdsområdesstyrelsens, nämndernas och välfärdsområdesdirektörens uppgifter samt fastställde ansvarsområdena för nämnden för tjänster och resurser, framtids- och utvecklingsnämnden samt beredskaps- och säkerhetsnämnden.  

Tjänsten som räddningsdirektör och serviceenheternas tjänster 

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade en tjänst som räddningsdirektör och 29 tjänster som direktör på serviceenhetsnivå. Tjänsterna tillsätts genom intern och vid behov extern ansökan. Till tjänsten som räddningsdirektör förordnades den nuvarande räddningsdirektören för Västra Nylands räddningsverk Veli-Pekka Ihamäki (på viss tid 1.7–31.12.2022 och genom överlåtelse av rörelse, på ordinarie basis från 1.1.2023). 

Kommunerna ombeds utse kandidater till påverkansorganen 

Medlemmarna i påverkansorganen väljs bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen ber Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis att utse sina kandidater till påverkansorganen för Västra Nylands välfärdsområde före 31.8.2022. Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter påverkansorganen, det vill säga ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet, i september 2022. Den första mandatperioden för dessa organ inleds i november. 

Direktörsavtal för välfärdsområdesdirektören 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna det direktörsavtal för välfärdsområdet som välfärdsområdesstyrelsens ordförande förhandlat fram. Helhetslönen för Västra Nylands välfärdsområdesdirektör är 17 000 euro i månaden.