Ikäihmisille sujuvaa ja yhdenmukaista neuvontaa ja ohjausta Länsi-Uudellamaalla

22.6.2022 19.42

Haluamme tarjota ikääntyville helposti saatavilla olevaa ennaltaehkäisevää neuvontapalvelua Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Luomme yhdenmukaiset toimintatavat myös palvelutarpeen arviointiin.

Ikääntyneiden neuvonta ja asiakasohjaus ovat kokonaisuus, jonka kautta asukkaat voivat saada tietoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä hakeutua palvelujen piiriin. Haluamme yhdenmukaistaa, selkeyttää ja parantaa näitä palveluja tulevalla hyvinvointialueella.  

”Tavoitteenamme on, että kaikille alueen asukkaille on tarjolla osaavaa neuvontaa ja ohjausta hyvän ikääntymisen ja kotona asumisen tukemiseksi. Tätä varten rakennamme selkeät ja yhdenmukaiset kanavat yhteydenottoon ja palveluihin hakeutumiseen.”, kertoo projektipäällikkö Teemu Tupala. 

Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan kunnissa on useita erilaisia ikääntyneille tarkoitettuja neuvontapuhelinnumeroja, jatkossa neuvontaa, tukea ja apua saa keskitetysti yhdestä paikasta. Myös erilaiset yhteydenottotavat halutaan mahdollistaa. 

Hyvinvointialueen neuvonnassa asiakkaiden puheluihin vastaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Ensi vuonna käynnistyvässä neuvontapalvelussa tarjoamme ikäihmisille ja heidän läheisilleen ja omaisilleen neuvontaa ja etsimme ratkaisuja arjen asioihin yhdessä asiakkaan kanssa. Näin edistämme ikäihmisten hyvinvointia ja kotona pärjäämistä.  

Otetaan esimerkki: Palveluun soittaa ikäihminen, jolla on liikkumisen pulmia. Neuvontapalvelussa kuuntelemme ja kartoitamme asiakkaan tilannetta, mahdollisia taustasyitä sekä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Sopiva ratkaisu voi löytyä esimerkiksi apuvälineistä tai läheisverkoston avusta. Jos ammattilainen ja asiakas yhdessä toteavat, että pulma ei selviä tällä tavoin, neuvontapalvelun ammattilainen voi ohjata asiakkaan heti ensimmäisen yhteydenoton perusteella palvelutarpeen arviointiin ja sitä kautta julkisten palvelujen piiriin, mikäli edellytykset täyttyvät. 

”Teemme palvelutarpeen arvioinnin lähellä asiakasta. Asiakasohjaajamme tekevät kotikäyntejä ja ottavat selvää asiakkaan toimintakyvystä ja elämäntilanteesta monesta näkökulmasta. Tarkoitus on selvittää, millaista tukea ja apua asiakas tarvitsee pärjätäkseen arjessa”, Tupala selventää. 

Tällä hetkellä palvelutarpeen arvioinnissa on erilaisia käytäntöjä eri kunnissa. Haluamme yhtenäistää myös palvelutarpeen arvioinnin prosessia, jotta kaikki Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikäihmiset saavat yhdenvertaista palvelua, kun hyvinvointialue käynnistää toimintansa vuoden 2023 alussa.  

”Länsi-Uudenmaan eri kunnissa on jo pitkään tehty ikääntyneiden neuvontapalvelujen ja asiakasohjauksen kehitystyötä. Tarkoitus on hyödyntää sekä alueen parhaat käytännöt että kokemukset muualta Suomesta ja luoda näistä eväistä hyvinvointialueelle paras mahdollinen malli”, Teemu Tupala tiivistää. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut vuoden 2023 alusta alkaen.