Riksapyöräilystä kuntosalille - Hangossa vapaaehtoistyö on vilkasta ja luovaa

22.6.2022 19.51

Hangossa vapaaehtoiset ovat mukana monissa ikääntyvien toimintakykyä tukevissa toiminnoissa ja siitä hyötyvät niin yksittäiset asukkaat kuin koko yhteisö.

Hangossa vapaaehtoistoiminta ikääntyvien auttamiseksi on vireää ja se näkyy katukuvassakin. Siellä täällä näkyy Voimaa vanhuuteen -heijastinliivejä, kun vapaaehtoiset ulkoilevat yhdessä ikäihmisten kanssa.  

Iäkkäiden toimintakyvyn vahvistamiseksi Hangossa on kehitetty monenlaisia aktiviteetteja: Ulkoiluystävät ulkoilevat yhdessä ikäihmisten kanssa viikoittain tai parin viikon välein, vertaisveturit ohjaavat kuntosaliharjoittelua, digitukihenkilöt auttavat etäliikunnan onnistumisessa ja riksakapteenit kouluttavat toisia vapaaehtoisia ja kaupungin hoitohenkilökuntaa riksaluotseiksi eli ajamaan riksapyörillä. 

Lisäksi vapaaehtoiset auttavat tasapainoradalla, joka on osa kaupungin kaatumisen ehkäisy -projektia ja osallistuvat kaupungin järjestämiin pop up -tapahtumiin jakamalla vaikkapa liukuesteitä tai heijastimia.    

”Vapaaehtoiset ovat todella tärkeä osa ikääntyvien aktivoimisessa. Ilman heitä kunta ei voisi järjestää tätä kaikkea”, korostaa Hangon kaupungin iäkkäiden palvelupäällikkö Leena Hytti. 

Hyvä ilmapiiri houkuttelee mukaan 

Kaikki sai alkunsa kymmenen vuotta sitten Voimaa vanhuuteen -projektista, jota lähdettiin kehittämään yhteistyössä liikuntapalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tavoitteena oli erityisesti vahvistaa ikäihmisten toimintakykyä liikunnan keinoin. Projekti on jo päättynyt, mutta sen hyvät käytännöt jäivät pysyviksi ja Hangossa toiminta on laajentunut vähitellen. 

Vapaaehtoisia värvättiin aluksi mukaan kaupungin tapahtumissa, joissa muun ohjelman ohella kerrottiin vapaaehtoistyön koulutuksesta ja pyydettiin ihmisiä mukaan. Viidakkorummun avulla sana levisi. Nyt toiminnassa on mukana viitisenkymmentä vapaaehtoista. 

”Tärkeää vapaaehtoistoiminnassamme on hyvä henki. Monet vapaaehtoisistamme ovat hyvin toimeliaita ja osallistuvat kaikkeen”, kertoo Hanna Österlund, joka koordinoi vapaaehtoistoimintaa Hangossa yhdessä liikuntapalveluiden edustaja Krista Grundströmin kanssa. 

Useimmat vapaaehtoistoimintaan osallistuvat ovat eläkeikäisiä, mutta kuka tahansa voi liittyä mukaan - ikärajaa ei ole. Tärkeintä on halu auttaa ja osallistua. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. 

Palkkioksi vapaaehtoistoimintaan osallistuvat saavat käyttää kaupungin kuntosalia maksutta pari kertaa viikossa. Lisäksi vuosittain on järjestetty Hangon Aktia-säätiön ja kaupungin tuella vapaaehtoisten joulujuhla ja pieniä päivämatkoja.   

Toiminta tukee yhteisöllisyyttä 

Hanna Österlundin havainnon mukaan moni yli 75-vuotias voi olla riittävän hyväkuntoinen asuakseen kotonaan, mutta kokee kuitenkin olonsa yksinäiseksi. Vapaaehtoistoiminnan ja yhteisten tapahtumien tuottama sosiaalinen hyvinvointi onkin yhtä tärkeää kuin fyysisen aktiivisuuden lisääminen. Se tukee myös yhteisöllisyyttä.  

Mikäs sen parempaa kuin päästä kävelylle säännöllisesti ja samalla tutustua uuteen ihmiseen, josta voi saada uuden ystävän. 

Jos siis olet joskus harkinnut vapaaehtoistoimintaa, ota rohkeasti ensimmäinen askel ja tiedustele omasta kunnastasi, miten voisit osallistua. Länsi-Uudenmaan kunnista Lohjalla, Raaseporissa ja Espoossa on meneillään Voimaa vanhuuteen -hankkeet.