Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen omavalvontaohjelma hyväksyttiin

Julkaistu: 21.11.2022 11.33

Aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelman tarkoituksena on palvelujen saatavuuden, laadun, vaikuttavuuden sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen hyvinvointialueella.

Omavalvontaohjelman tavoitteena on määrittää ja ohjata Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämien palvelujen omavalvontaa. Sisäisen valvonnan perusteiden mukaan omavalvonta on sisäisen valvonnan osa-alue, joka tähtää palvelujen laadun ja palvelutasovaatimusten toteutumiseen.

Omavalvonnan tarkoitus on tuottaa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen ennakoivaa, toiminnanaikaista sekä jälkikäteistä laadun- ja riskienhallintaa sekä jatkuvuuden varmistamista. Tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen. Toiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä tehdään asiakkaan näkökulmasta.

Esityslistan päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.