Ett program för egenkontroll av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet godkändes

Publicerad: 21.11.2022 11.35

Välfärdsområdesstyrelsen godkände ett program för egenkontroll av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. Syftet med programmet för egenkontroll är att säkerställa tillgången till tjänster, tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet och likvärdighet inom välfärdsområdet.

Syftet med programmet för egenkontroll är att fastställa och styra egenkontrollen av de tjänster som Västra Nylands välfärdsområde ordnar. Enligt grunderna för intern kontroll är egenkontroll ett delområde inom den interna kontrollen som syftar till att tjänsternas kvalitet och kraven på servicenivån uppfylls.

Avsikten med egenkontrollen är att producera kvalitetskontroll och riskhantering, som är förutseende, sker under verksamhetstiden och i efterhand vid ordnandet och produktionen av tjänster, och att säkerställa kontinuiteten. Målet är att trygga klient- och patientsäkerheten. Verksamheten utvärderas och utvecklas kontinuerligt ur kundens synvinkel.

Föredragningslistans beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen.