Henkilökohtaisen avun Oima-järjestelmän valtakirjapyyntö

15.3.2023 10.14

Valtakirjan voi allekirjoittaa Oima-järjestelmässä, eikä yhteydenottoa vammaissosiaalityön henkilöihin tai Motturiin tarvita.

Henkilökohtaisen avun Oima-järjestelmästä on osalle käyttäjistä lähtenyt vammaissosiaalityön päällikkö Teija Motturin nimellä valtakirjan allekirjoituspyyntö.

Järjestelmän käyttäjät ovat aiemmin antaneet kuntakohtaisen valtakirjan, joka nyt hyvinvointialueelle siirtymisen myötä pitää päivittää hyvinvointialueen laajuiseksi. Tämä valtakirja antaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle luvan huolehtia käyttäjän puolesta henkilökohtaisen avun lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista.

Valtakirjan voi allekirjoittaa Oima-järjestelmässä, eikä yhteydenottoa vammaissosiaalityön henkilöihin tai Motturiin tarvita.