Begäran om fullmakt i systemet för personlig assistans Oima

15.3.2023 10.34

Fullmakten kan undertecknas i Oima-systemet och man behöver inte kontakta personalen inom funktionshinderservicens socialarbete eller Motturi.

Från systemet för personlig assistans Oima har det till en del av användarna skickats en begäran att underteckna en fullmakt. Begäran har skickats i chefen för funktionshindeservicens socialarbete Teija Motturis namn.

Användarna av systemet har tidigare gett en kommunspecifik fullmakt som nu i och med övergången till välfärdsområdet ska uppdateras så att den omfattar hela välfärdsområdet. Denna fullmakt ger Västra Nylands välfärdsområde tillstånd att sköta de lagstadgade arbetsgivarskyldigheterna inom personlig assistans på användarens vägnar.

Fullmakten kan undertecknas i Oima-systemet och man behöver inte kontakta personalen inom funktionshinderservicens socialarbete eller Motturi.