Seniori-info neuvoo ikääntyneiden lisäksi omaisia

6.3.2023 7.02
Seniorineuvoja puhuu puhelimessa.
Kuva: Janne Ketola

Seniori-info on ikääntyneiden palvelulinja, joka tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa laaja-alaista palvelutarpeen arviointia koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneelle väestölle. Seniori-info palvelee myös ikääntyneiden läheisiä ja omaisia.

Seniori-infon puhelinlinjat avattiin 20.12.2022. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelulinjajohtaja Marketta Roinisto kertoo, että Seniori-info on otettu ilolla vastaan, ja se on lähtenyt hyvin käyntiin. Haasteita on toistaiseksi ollut lähinnä tietoteknisissä ratkaisuissa.   

– Seniori-infon neuvojat käyttävät useita eri järjestelmiä, joiden yhtäaikainen käyttö voi olla paikoin työlästä. Tilanne kuitenkin paranee lähikuukausina, kun kaikki siirtyvät käyttämään hyvinvointialueen yhteisiä tiedonhallintajärjestelmiä, hän kertoo.  

Palveluyksikköpäällikkö Laura Euramo on samoilla linjoilla.  

– Palvelu on käynnistynyt hyvin, kun ottaa huomioon muutoksen suuruuden, hän sanoo.  

Muutos on ollut varsin suuri juuri henkilökunnan näkökulmasta.   

– Entisen kunta- tai kuntayhtymäkohtaisen toiminnan sijasta palveluja järjestetään nyt läntisellä alueella seitsemän kunnan kesken alueellisesti. Henkilökunta on kuitenkin suhtautunut muutokseen myönteisesti, palveluyksikköpäällikkö Leena Hytti vahvistaa.  

Missä kaikessa Seniori-info palvelee?  

Laura Euramon mukaan Seniori-infosta voi kysyä laaja-alaisesti neuvoja hyvinvointialueen ikäihmisille suunnatuista palveluista. Kysyä voi esimerkiksi liikunnasta, vapaaehtoistoiminnasta ja erilaisista kotona asumista tukevista palveluista, kuten ateriapalvelusta.   

– Pyrimme neuvomaan ikäihmisiä myös alueen muiden toimijoiden palveluihin, esimerkiksi järjestöjen toimintaan liittyen. Seniori-infon neuvonta on se ensimmäinen kontakti, jonka kautta käynnistyy myös lakisääteisten palveluiden, kuten kotihoidon tarpeen arviointi ja aloitus, Euramo kertoo.  

– Seniori-info on ikään kuin "sisäänpääsy" ikääntyneiden palvelujen piiriin, kuvailee palveluyksikköpäällikkö Tuula Ekholm.  

Terveysasemien tai Kelan toiminnasta ei Seniori-infosta anneta vastauksia, eikä sieltä voi varata aikaa terveysasemalle tai rokotuksiin.   

– Ohjaamme kuitenkin tarvittaessa asiakasta löytämään oikean yhteystiedon ja numeron, Euramo sanoo.  

– Tavoitteena on, että yksi yhteydenotto seniorilta riittää, Roinisto lisää.  

Seniori-info neuvoo myös omaisia

Seniori-info on tarkoitettu ikääntyneille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Myös ikääntyneiden omaiset voivat soittaa infoon.  

– Jokainen, jolla on huoli seniorin tilanteesta, voi soittaa. Omaiset voivat asioida Seniori-infossa ikääntyneen antaman suostumuksen perusteella. Huoli-ilmoitus voidaan tehdä ilman ikääntyneen suostumistakin, Roinisto kertoo.  

– Omaisen puolesta asiointi onnistuu, jos siihen on lupa. Tämä on hyvä keskustella valmiiksi esimerkiksi omien vanhempien kanssa ja varmistaa, että tieto asiointiluvasta on tallennettu asiakas- ja potilastietoihin, Euramo jatkaa.  

Puhelinpalvelun lisäksi Seniori-infoon voi lähettää myös sähköpostia. Huoli-ilmoituksen voi täyttää myös hyvinvointialueen nettisivuilla.

Puheluja Seniori-infoon on toistaiseksi tullut vaihtelevasti, noin 140–300 puhelua päivittäin. Määrällisesti eniten puheluja saadaan yleensä alkuviikolla. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä, eli Seniori-infon työntekijä soittaa asiakkaalle takaisin, mikäli numero on varattu.  

Neuvontapuheluihin vastaavien palveluohjaajien määrä vaihtelee päivittäin. Eniten heitä on töissä viikon alkupäivinä. Koko Länsi-Uudenmaan alueella Seniori-infon neuvonnassa työskentelee yhteensä 16 työntekijää, joista päivittäin puhelimeen vastaa 9-11 asiakasohjaajaa. 

Kaikkiin kysymyksiin etsitään vastauksia

Yksi Seniori-infon palveluohjaajista on Ulla-Riitta Vikstedt. Hän iloitsee, kuinka hyvin ikääntyneiden palvelu on lähtenyt käyntiin.   

– Pikkuhiljaa asiakkaat ovat löytäneet uuden neuvontakanavan ja soitot lisääntyvät koko ajan, hän kertoo.   

Työpäivänsä Vikstedt aloittaa aamukahdeksalta. Hän käy läpi sähköpostit ja vie mahdolliset huoli-ilmoitukset eteenpäin.  

– Yhdeksän aikaan alkaa neuvonta, jonka jälkeen on usein palaveri. Kello 15 eteenpäin selvitän neuvonnasta tulleita asioita. Joskus työpäivät venyvät, kun on tullut paljon soittoja.    

Seniori-infoon soittavat kyselevät asioista laidasta laitaan, puhelinnumeroista ikäihmisten palveluihin.  

– Yleisimmät kysymykset liittyvät terveysasemien puhelinnumeroihin ja aikojen tilaamiseen, ikäihmisten kuljetuspalveluihin, kotiavun saantiin, sekä kauppa-, ruoka- ja turvapalveluihin. Myös asumispalveluyksiköistä tulee kysymyksiä, sekä tiedusteluja niihin liittyvistä maksuista ja laskutuksista, hän kertoo.  

Myös palveluohjaaja Kerstin Holmberg kertoo, että työpäivät sujuvat vauhdikkaasti. Hänenkin kokemuksensa on, että infoon tulevien kysymysten kirjo on varsin laaja.   

– On kysytty esimerkiksi kotikartoituskäynneistä ja huoli-ilmoituksista, on tiedusteltu koronarokotuksista, lääkäriajoista ja muistitutkimuksista. Infoon on soittanut myös ihmisiä, jotka haluavat vain jutella, koska ovat olleet yksinäisiä. Parhaani mukaan yritän auttaa kaikkia, hän sanoo.   

Itäisen alueen eli Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten ikääntyneiden palveluohjaajina työskentelevät Anna, Eija, Susanna, Juha, Kaisa, Minna ja Ingrid kertovat hekin, että kysymyksiä ja aiheita on paljon.  

– Ei oikeastaan ole sellaista kysymystä, mihin emme yrittäisi vastaisi. Pyrimme auttamaan asiakasta parhaamme mukaan, tai etsimään oikean tahon, jonka puoleen asiakas voi kääntyä, he kertovat.  

Seniori-infossa palveluohjaajat ovat etsineet yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ja vaihtoehtoja esimerkiksi kotona asumisen ja mielekkään arjen tukemiseksi.   

– Annamme tietoa myös alueella toimivien yhdistysten ja yritysten tarjoamista vaihtoehdoista, sekä ohjaamme tarvittaessa hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen piiriin, he summaavat.  

Länsi-Uudenmaan Seniori-info:

Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15.

Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue