Seniorinfo ger råd även till anhöriga

6.3.2023 7.16

Seniorinfo är en servicelinje för äldre, som erbjuder rådgivning, handledning och vid behov omfattande bedömning av behovet av service till hela den äldre befolkningen i Västra Nylands välfärdsområde. Seniorinfo betjänar också de äldres familjer och närstående.

Seniorinfos telefonlinjer öppnades den 20 december 2022. Marketta Roinisto, servicelinjedirektör vid Västra Nylands välfärdsområde, berättar att Seniorinfo har välkomnats med glädje och att verksamheten har kommit i gång väl. Hittills har utmaningarna främst handlat om de datatekniska lösningarna.   

– Seniorinfos rådgivare använder flera olika system, och det kan ställvis vara jobbigt att använda dem samtidigt. Situationen blir dock bättre under de kommande månaderna, när alla går över att använda välfärdsområdets gemensamma informationshanteringssystem, berättar Roinisto.  

Serviceenhetschef Laura Euramo instämmer.  

– Tjänsten har kommit i gång väl, när man beaktar storleken på förändringen, säger Euramo.  

Förändringen har varit tämligen omfattande ur personalens perspektiv.   

– I stället för verksamhet per kommun eller samkommun ordnas tjänsterna i det västra området nu regionalt mellan sju kommuner. Personalen har trots allt förhållit sig positiv till förändringen, bekräftar serviceenhetschef Leena Hytti.  

Hur betjänar Seniorinfo?  

Hos Seniorinfo kan man enligt Laura Euramo fråga vitt om råd om tjänster som är riktade till äldre i välfärdsområdet. Frågor kan ställas exempelvis om motion, frivilligverksamhet och olika tjänster som stöder boende hemma, såsom måltidstjänster.   

– Vi strävar efter att hänvisa äldre också till tjänster som erbjuds av andra aktörer i området, till exempel i samband med organisationers verksamhet. Seniorinfos rådgivning är första kontakten också för att komma i gång med bedömningen av behovet och inledningen av lagstadgade tjänster, såsom hemvård, berättar Euramo.  

– Seniorinfo är på sätt och vis ett ”inträde” till tjänsterna för äldre, beskriver serviceenhetschef Tuula Ekholm.  

Seniorinfo ger inte svar på frågor som gäller hälsostationernas eller FPA:s verksamhet, och det är inte möjligt att boka tid till en hälsostation eller vaccineringar.   

– Vid behov hjälper vi dock klienten att hitta den rätta kontaktuppgiften och numret, säger Euramo.  

– Målet är att en kontakt från den äldre räcker, tillägger Roinisto.  

Seniorinfo ger råd även till anhöriga

Seniorinfo är avsedd för äldre, i regel för personer över 65 år. Även anhöriga kan ringa till Seniorinfo.   

– Vem som helst som är bekymrad över en äldres situation kan ringa. Anhöriga kan sköta ärenden hos Seniorinfo med samtycke av den äldre. En orosanmälan kan göras också utan den äldres samtycke, berättar Roinisto.  

– Att sköta ärenden på en anhörigs vägnar lyckas, om man har ett tillstånd till det. Det är bra att diskutera det här färdigt till exempel med de egna föräldrarna och säkerställa att uppgiften om tillståndet att sköta ärenden har sparats i klient- och patientdatasystemen, fortsätter Euramo.  

Utöver telefontjänsten är det även möjligt att skicka e-post till Seniorinfo. Orosanmälan kan också fyllas i på välfärdsområdets webbplats.

Tills vidare har antalet samtal till Seniorinfo varierat, cirka 140–300 samtal dagligen. Det största antalet samtal kommer oftast under början av veckan. Tjänsten har ett återuppringningssystem, vilket innebär att en anställd vid Seniorinfo ringer upp klienten om numret är upptaget.  

Antalet servicehandledare som svarar på rådgivningssamtalen varierar dagligen. Det största antalet är på plats under de första dagarna av veckan. I hela Västra Nyland arbetar totalt 16 servicehandledare vid Seniorinfos rådgivning och av dessa svarar 9–11 i telefonen dagligen. 

Seniorinfo letar svar på alla frågor

Ulla-Riitta Vikstedt är en av Seniorinfos servicehandledare. Vikstedt gläder sig över hur väl tjänsten för äldre har kommit i gång.   

– Småningom har klienterna hittat den nya rådgivningskanalen och antalet samtal ökar hela tiden, berättar Vikstedt.   

Vikstedt inleder sin arbetsdag klockan åtta på morgonen. Hon läser e-posten och skickar vidare eventuella orosanmälningar.  

– Klockan nio börjar handledningen, och efter det har vi ofta ett möte. Efter klockan 15 utreds ärenden som kommit upp i rådgivningen. Ibland blir arbetsdagarna längre om antalet samtal har varit stort.   

De som ringer Seniorinfo frågar om allt mellan himmel och jord, från telefonnummer till tjänster för äldre.  

– De vanligaste frågorna gäller hälsostationernas telefonnummer och tidsbokning, färdtjänster för äldre, hemhjälp samt butiks-, mat- och trygghetstjänster. Frågor ställs även om boendeserviceenheterna, och förfrågningar om därtill hörande avgifter och fakturor, berättar Vikstedt.  

Även servicehandledare Kerstin Holmberg berättar att arbetsdagarna är fartfyllda. Även hon upplever att frågornas mångfald är tämligen stor.   

– Frågor har ställts till exempel om hemkartläggningsbesök och orosanmälningar, coronavaccineringar, läkartider och minnesundersökningar. Även människor som bara vill prata eftersom de är ensamma har ringt Seniorinfo. Jag försöker hjälpa alla efter bästa förmåga, säger hon.    

Anna, Eija, Susanna, Juha, Kaisa, Minna och Ingrid, som jobbar som servicehandledare för äldre i det östra området, dvs. Esbo, Kyrkslätt och Grankulla, berättar också att antalet frågor och ämnen är omfattande.  

– Det finns egentligen inget sådant ämne som vi inte försöker svara på. Vi strävar efter att hjälpa klienten efter bästa förmåga, eller hitta den rätta instansen som klienten kan vända sig till, berättar de.  

Vid Seniorinfo har servicehandledarna tillsammans tagit fram lösningar och alternativ till exempel till stöd för boende hemma och en meningsfull vardag.   

– Vi ger också information om de alternativ som föreningar och företag i området erbjuder, samt hänvisar vid behov till tjänster som välfärdsområdet erbjuder, summerar de.

Västra Nylands Seniorinfo:

  • Esbo, Grankulla, Kyrkslätt (östra området):
    , e-post: 
  • Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis (västra området):
    , e-post: 

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–15.

Hela Västra Nylands välfärdsområde