Uusi vammaispalvelulaki tuo muutoksia palveluihin

1.3.2023 12.49

Pitkään valmisteilla ollut uusi vammaispalvelulaki on tänään 1.3.2023 saanut eduskunnan hyväksynnän.

Vammaislainsäädäntöön tuleva muutos on historiallisen suuri. Uusi laki yhdistää pääosin voimassa olevat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain. Lisäksi uusi laki tuo muutoksia useisiin muihin sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin. 

Uuden vammaispalvelulain tavoitteena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen lisääminen sekä näiden esteiden ehkäiseminen ja poistaminen entistä vahvemmin. Lisäksi lain tarkoituksena on tukea itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä turvata yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Laissa tavoitellaan ns. normaaliuden periaatetta, jolloin vammainen henkilö saa arkeensa tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut samalla tavalla ja samoista paikoista kuin vammaton. Laki tulee edellyttämään eri sosiaali- ja terveyspalveluja myöntäviä tahoja tekemään entistä laajempaa yhteistyötä, jotta vammaiselle henkilölle löydetään kulloinkin sopivimmat palvelut. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella näitä tahoja ovat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelualue, ikääntyneiden palvelualue ja yhteiset sosiaalipalvelut.

Uusi laki tuo mukanaan myös uusia palveluja, esimerkiksi valmennuksen, lapsen asumisen, tuen erityiseen osallisuuteen ja tuettuun päätöksentekoon sekä vaativan moniammatillisen tuen. Lisäksi uudessa liikkumisen tuen palvelussa on useampia järjestämisen tapoja.