Aluehallituksessa keskusteltiin talouden tasapainotuksesta

15.5.2023 12.49

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsauksen ja keskusteli kestävästä ja pitkäjänteisestä hyvinvointialueen talouden tasapainottamisesta. Aluehallituksessa keskusteltiin lisäksi eri sidosryhmiltä palvelustrategian muodostamista varten kerätyistä palautteista sekä HUS-yhteistyöstä.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen 1.1.-31.3.2023 osavuosikatsauksen ja kehotti valmistelemaan tarkoituksenmukaisia talouden tasapainotustoimia. Talouden tasapainotuksella voidaan vastata menojen kasvupaineeseen tämän vuoden osalta ja pienentää talouden tasapainotustarvetta vuosina 2024 ja 2025.  

Vaikuttamistoimielinten eli nuorisovaltuuston, vammais- ja vanhusneuvoston toimintasääntöasiaan tehtiin lisäys, jossa hallintosääntöä seuraavan kerran päivitettäessä tarkastellaan vaikuttamistoimielinten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisutarve molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Esittelijä veti pois listalta virkojen perustamisesityksen täydennysten vuoksi. Esitys siirtyy seuraavaan aluehallitukseen. 

Lisäksi aluehallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen pelastustoiminnan palvelujen tasossa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina. 

  • Aluehallitus