Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade balansering av ekonomin

15.5.2023 12.52

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade välfärdsområdets delårsrapport och diskuterade en hållbar och långsiktig balansering av välfärdsområdets ekonomi. Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade dessutom respons som samlats in från olika intressentgrupper för upprättande av servicestrategin samt samarbetet med HUS.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom välfärdsområdets delårsrapport den 1 januari–31 mars 2023 och uppmanade att bereda ändamålsenliga åtgärder för balansering av ekonomin. Genom balansering av ekonomin kan man svara på trycket på utgiftsökningar för detta års del och minska balanseringsbehovet åren 2024 och 2025.   

I ärendet om verksamhetsstadgorna för påverkansorganen, det vill säga ungdomsfullmäktige, rådet för personer med funktionsnedsättning och äldrerådet, gjordes ett tillägg enligt vilket behovet av att publicera påverkansorganens föredragningslistor och protokoll på båda språken granskas när förvaltningsstadgan uppdateras nästa gång.  

Föredragande tog bort förslaget om inrättande av tjänster från listan på grund av kompletteringar. Förslaget övergår till nästa styrelsemöte.  

Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen Regionförvaltningsverket i Södra Finland en redogörelse om avhjälpande av observerade brister i räddningsverksamhetens servicenivåer.  

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen.  

  • Välfärdsområdesstyrelsen