Etäkotihoito edesauttaa ikääntyvien itsenäistä elämää

25.5.2023 7.19Päivitetty: 26.5.2023 7.02
Henkilö tietokoneen ääressä kuulokkeet korvilla.

Etäkotihoito tukee ikääntyvien kotona asumista ja omatoimista elämää, sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Etäkotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jossa kotikäynti suoritetaan videoyhteyden välityksellä. Etäkotihoitoa toteutetaan jo lähes kaikkialla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidossa, lähihoitajana työskentelevän Maija Myllykankaan toimipaikassa Vihdissä etäkotihoitoa on toteutettu pian kahden vuoden ajan.

Myllykankaan mukaan etäkotihoidon asiakas on usein ikäihminen, joka tarvitsee kotona asumisen tueksi esimerkiksi lääkkeenoton ja ruokailun ohjausta, sekä seurantaa hoitajien fyysisten käyntien lisäksi. 

– Työskentelemme aamu- ja iltavuoroissa. Etäyhteydenottoja on työvuoron aikana kolmekymmentä ja keskimäärin yksi "käyntiaika" on kymmenen minuuttia.  

Tietokoneyhteys hoitajaan tarjoaa apua ja turvaa

Käytännössä etäkotihoito toimii siten, että etähoidon asiakas saa kotiinsa tablettitietokoneen, johon kotihoidon toimistolla työskentelevä etähoitaja ottaa yhteyden VideoVisit-sovelluksen avulla.  

– Asiakkaat ovat antaneet suostumuksen etäyhteyden avautumiseen automaattisesti, mikä helpottaa asiakkaan osallistumista. Tekninen opastus laitteen käytöstä annetaan asiakkaalle, omaiselle ja kotihoidon työntekijöille.  

Etäkotihoidossa asiakasta ohjeistetaan Myllykankaan mukaan toimimaan niin, että hän saa onnistumisen kokemuksia kotona pärjäämisestä.  

– Asiakas ohjataan esimerkiksi lämmittämään ruoka mikrossa, ottamaan valmiiksi annostellut lääkkeet tai mittaamaan verensokeriarvot. Monen asiakkaan kotona on nykyisin lääkeautomaatti. Seuraamme lääkkeen oikea-aikaista ottoa ja tilastoimme asiakkaan itse mittaamat verensokeriarvot.  

Tärkeä osa etähoitajan työtä on asiakkaan voinnin tarkistus.  

– Etähoitajan silmä harjaantuu nopeasti näkemään myös "ruudun takaa", jos asiakkaan voinnissa on jotain poikkeavaa. Kaikkea emme toki voi nähdä, mutta jos vähänkään jotain epäilemme, meiltä lähtee ilmoitus lähellä liikkuvalle hoitajalle, joka menee tarkistamaan asiakkaan tilanteen. Joskus joudumme kutsumaan ambulanssin paikalle, Myllykangas kertoo. 

Inhimillinen lämpö välittyy myös ruudun kautta   

Myllykangas on huomannut, että osa asiakkaista tai asiakkaan omaisista on aluksi suhtautunut etähoitoon epäillen. Epäilykset ovat kuitenkin yleensä osoittautuneet turhiksi.   

– Useimmiten, kun on jo vähän tehty tuttavuutta palvelun ja tablettitietokoneen kanssa, ovat sekä asiakas että hänen omaisensa huomanneet palvelun sujuvuuden. Samalla he ovat todenneet, että jutustelu etäyhteyden päässä olevan hoitajan kanssa on pikkuhiljaa muuttunut luontevammaksi ja luottamuksellisemmaksi.   

Etäkotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan Seniori-infon tai kotihoidon kautta. Myllykangas näkee etähoidosta olevan hyötyä sekä asiakkaille, että kotihoidon työntekijöille.    

– Etäkotihoito vähentää kentällä työskentelevien hoitajien fyysisten kotikäyntien tarvetta ja auttaa siten osaltaan hoitajien resurssipulaan. Asiakkaat antavat palautetta, että kokevat etäyhteyden hyvin tarpeelliseksi, kun saavat jutella hoitajan kanssa ja kokevat, että heitä kuunnellaan. On oleellisen tärkeää kuunnella ja hiljentyä kuulemaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella valmistellaan uusia kotona asumista tukevia teknologiaratkaisuja, joilla voidaan tulevaisuudessa palvella asukkaita entistä monipuolisemmin.   

Esimerkiksi Vihdin ja Karkkilan alueella käynnistyi helmikuussa etäpäivätoiminnan pilottihanke, jossa Myllykangas on ollut kolmen muun etähoitajan kanssa mukana vetämässä etäryhmiä.   

– Teknologia ja etäyhteydet tarjoavat uusia mahdollisuuksia ikäihmisten palveluihin ilman, että hoitotyöstä katoaa inhimillinen lämpö, hän sanoo.