Distanshemvård främjar ett självständigt liv för de äldre

25.5.2023 7.22Uppdaterad: 26.5.2023 7.02
En person med hörlurar på framför en dator.

Distanshemvård stöder äldre människors boende hemma och självständiga liv samt uppmuntrar dem att använda sina egna resurser. Med distanshemvård avses en tjänst där hembesöket sker via videoförbindelse. Distanshemvård genomförs redan nästan överallt i Västra Nylands välfärdsområde.

Vid verksamhetsstället i Vichtis inom hemvården i Västra Nylands välfärdsområde, där Maija Myllykangas arbetar som närvårdare, har distanshemvård genomförts i nästan två år.

Enligt Myllykangas är klienterna inom distanshemvården ofta äldre människor som behöver stöd för att bo hemma, till exempel hjälp med att ta medicin och äta, samt uppföljning utöver skötarnas fysiska besök. 

– Vi jobbar morgon- och kvällsskift. Vi har trettio distanskontakter under ett arbetsskift, och en "besökstid" är i genomsnitt tio minuter lång.  

Kontakt med skötaren via dator erbjuder hjälp och trygghet

I praktiken fungerar distanshemvården så att klienten får en pekplatta till sitt hem som distansvårdaren som jobbar på hemvårdens kontor kontaktar med hjälp av appen VideoVisit.  

– Klienterna har gett sitt samtycke till att distanskontakten öppnas automatiskt, vilket gör det lättare för klienterna att delta. Klienten, hens anhöriga och hemvårdens personal ges teknisk handledning i användningen av enheten.  

Enligt Myllykangas instrueras klienten i distanshemvården att agera så att hen får framgångsupplevelser av att klara sig hemma.  

– Klienten instrueras till exempel att värma upp maten i mikron, ta sina färdigt doserade mediciner eller mäta sina blodsockervärden. Många klienter har numera en läkemedelsautomat i sitt hem. Vi följer upp att medicinerna tas i rätt tid och för statistik över de blodsockervärden som klienten själv har mätt.  

En viktig del av distansvårdarens arbete är att kontrollera hur klienten mår.  

– Distansvårdaren lär sig ganska snabbt att även se "genom skärmen" om det finns något avvikande i klientens tillstånd. Naturligtvis kan vi inte se allt, men om vi misstänker något skickar vi ett meddelande till en mobil skötare som går och kontrollerar klientens situation. Ibland måste vi ringa en ambulans, berättar Myllykangas. 

Den mänskliga värmen förmedlas också via skärmen   

Myllykangas har märkt att en del av klienterna eller deras anhöriga först förhållit sig skeptiska till distansvården. Misstankarna har dock vanligtvis visat sig vara onödiga.   

– Oftast när man har blivit lite bekant med tjänsten och pekplattan har både klienten och de anhöriga märkt hur praktisk tjänsten är. Samtidigt har de konstaterat att det så småningom har blivit naturligare och mer förtroendefullt att prata med en skötare på distans.   

Man söker sig till distanshemsvården via Seniorinfo eller hemvården. Myllykangas anser att distansvård är till nytta både för klienterna och hemvårdens personal.    

– Distanshemvård minskar behovet av fysiska hembesök och avhjälper för sin del skötarnas resursbrist. Klienterna har gett respons om att de anser distansförbindelsen vara mycket nödvändig eftersom de får prata med en skötare och upplever att de blir hörda. Det är mycket viktigt att stanna upp och lyssna.

I Västra Nylands välfärdsområde bereds nya tekniska lösningar som stöd för boende hemma med vilka man i framtiden kan betjäna invånarna på ett ännu mångsidigare sätt.   

Till exempel i Vichtis och Högfors inleddes i februari ett pilotprojekt för distansdagverksamhet, där Myllykangas tillsammans med tre andra distansskötare har lett distansgrupper.   

– Tekniken och distansförbindelser erbjuder nya möjligheter till tjänster för äldre utan att den mänskliga värmen försvinner från vårdarbetet, säger hon.