Aluehallitus päätti kilpailuttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän

11.9.2023 12.36Päivitetty: 13.9.2023 5.03

Aluehallitus päätti edetä asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisessä kilpailuttamalla järjestelmäratkaisun. Hyvinvointialueen palvelustrategialuonnos etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.

Palvelustrategialuonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimissä sekä Länsi-Uudenmaan kunnissa, joilta on pyydetty lausunnot 18.9.2023 mennessä. Palvelustrategia- sekä pelastustoimen palvelutasopäätösluonnos siirtyvät nyt molemmat aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäviksi.  

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus hankitaan kilpailutuksen kautta. 

"Tavoittelemme kilpailutuksella laadukasta, käyttäjäystävällistä, sujuvaa ja kustannustehokasta asiakas- ja potilastietojärjestelmien kokonaisuutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tämä lisää tulevaisuudessa myös kyvykkyyttämme tehokkaaseen tiedolla johtamiseen ja auttaa karsimaan päällekkäisiä tietojärjestelmäkustannuksia", toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho. 

Seuraavaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella valmistellaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan strategiset periaatteet, jotka tuodaan päätettäviksi aluehallitukselle lähiviikkoina.  

Osavuosikatsauksessa talousarvion ennusteen mukainen alijäämä todennettiin syventyneeksi, ollen nyt 86 miljoonaa euroa. Tarve talouden tasapainotustoimille on entisestään kasvanut.  

Esityslistan(ulkoinen linkki) muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina. 

  • Aluehallitus
Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue