Esbo sjukhus

Esbo sjukhus är specialiserat på vård och rehabilitering av äldre samt en stödtjänst för boende hemma.

Patienterna kommer till avdelningsvård utifrån läkarens bedömning vanligtvis från jourmottagningen eller den specialiserade sjukvården. Patienten ska ha ett behov av sjukhusvård som inte kräver specialiserad sjukvård.

När du ska komma in för vård till Esbo sjukhus

När du ska komma till sjukhuset ska du ta med dig:

 • FPA-kortet,
 • en aktuell lista över dina läkemedel och andra läkemedelspreparat som du behöver,
 • uppgifter om dina allergier och din kost,
 • kontaktuppgifterna till din närmaste anhörig,
 • tandborste och andra personliga hygienartiklar,
 • bra inomhusskor,
 • mobilitetshjälpmedel, såsom käpp, rollator eller rullstol,
 • glasögon och hörapparat samt
 • din mobiltelefon och laddare.

Om du inte är förberedd på att bli kvar på sjukhuset, kan dina anhöriga komma med de saker som du inte har med dig vid ankomsten. Värdesaker och större summor pengar bör lämnas hemma.

Besök på Esbo sjukhus

Välkommen att träffa din anhörig på Esbo sjukhus. Det är av yttersta vikt att du följer anvisningarna och skyddsåtgärderna för ett tryggt besök. Genom att följa anvisningarna säkerställer vi ett tryggt besök för dig, din anhörig och vår personal. 

Vår personal bistår gärna med råd om handhygien och användningen av adekvata skydd. Av vägande skäl kan besöksanvisningarna begränsas eller lättas.

 • Besökstiden är kl. 15–19.
 • Högst fyra anhöriga får komma på besök samtidigt.
 • Använd ansiktsmask under hela besöket. Ansiktsmasken får du vid behov på sjukhuset.
 • Ombesörj god handhygien och håll säkerhetsavståndet.
 • Om din anhörig får som får vård i livets slutskede, ska du komma överens om besöken närmare med personalen.

Du får inte komma på besök om du har 

 • ens lindriga symtom på en infektionssjukdom, såsom snuva, hosta, huvudvärk, feber eller diarré,
 • insjuknat i coronaviruset eller
 • exponerats för coronaviruset.