Jobba inom funktionshinderservicen

Arbetet inom funktionshinderservicen är mångsidigt och givande. Hos oss kan du arbeta med många olika uppgifter. Funktionshinderservicen har många verksamhetsenheter inom boendeservicen, arbets- och dagverksamheten samt inom funktionshinderservicens socialarbete på olika håll i Västra Nyland. Kom och jobba med oss!

Genom att arbeta hos oss blir du en del av en gemenskap som består av över 700 experter inom social- och hälsovårdsbranschen och som erbjuder mångsidiga och klientorienterade tjänster. Vi erbjuder dig utmärkta möjligheter att utvecklas, använda din kreativitet och problemlösningsfärdigheter. Din chef och det egna teamet stöder dig helhjärtat. 

Vi arbetar i enlighet med välfärdsområdets värderingar. I våra tjänster värdesätter vi klientorientering, tillgänglighet, klientsäkerhet och hög kvalitet. Eftersom vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande kommer du säkert att trivas hos oss.

Om du vill vara en del av vår gemenskap som gör ett betydelsefullt och viktigt arbete, skicka din ansökan och kom med och främja välbefinnandet och livskvaliteten hos personer med funktionsnedsättning samt deras möjligheter att leva sitt liv!

Boendeservicen

Inom boendeservicen har vi 36 olika boendeenheter på olika håll i Västra Nyland. Vid våra enheter arbetar över 500 experter inom social- och hälsovårdsbranschen med olika uppgifter. 

Våra boendeenheter omfattar enheter för boende med heldygnsomsorg, stödboende samt boende för kortvarig vård och coachning. Hos oss bor personer med funktionsnedsättning med olika stödbehov. Som stöd för våra klienters boende producerar vi tjänster som är klientorienterade och som motsvarar klienternas individuella behov. Vi har som mål att möjliggöra för var och en ett liv på de egna villkoren.  

Jobba inom boendeservicen

”Jag arbetade tidigare inom tjänsterna för äldre, men ville ha omväxling. Nu arbetar jag inom boendeservicen på boendeenheten för barn. Arbetet inom boendeservicen är välorganiserat och välresurserat, det finns verkligen tid att vara med klienten. Inom funktionshinderservicen och särskilt när man arbetar med barn får man se klienternas utveckling, och då vet man att man gör ett bra arbete. Vi har också ett fint team med arbetskamraterna. –Camilla, närvårdare

Arbets- och dagverksamhet

Arbets- och dagverksamheten omfattar 13 verksamhetscenter på olika håll i Västra Nyland. Vid våra enheter arbetar ungefär 100 experter inom social- och hälsovårdsbranschen med olika uppgifter. 

I dagverksamhetsgrupperna på verksamhetscentren främjar verksamheten mångsidig delaktighet. Klientens önskemål, behov och intressen är av vikt i principerna för planering av innehåll i verksamheten. På verksamhetscentren genomför vi också arbetsverksamhet och tjänster för arbetsträning som stöd för klienternas sysselsättning.

Våra klienter är personer med funktionsnedsättning med olika stödbehov. 

Jobba på verksamhetscenter

”I det här arbete kan du ge mycket av dig själv och också få mycket i retur. Även om arbetet ibland kan vara tungt har vi ett fantastiskt team, där man får stöd av sina kolleger och där även chefen utgör ett stort stöd. Det har varit spännande och givande att arbeta på olika verksamhetscenter. Jag har arbetat med olika uppgifter inom funktionshinderservicen: som skötare, instruktör, chef och chaufför. I arbetet lär man sig mycket av såväl arbetskamraterna som av klienterna. Det här arbetet är en rikedom och definitivt betydelsefullt.” –Sven, närvårdare

Funktionshinderservicens socialarbete

Teamen i funktionshinderservicens socialarbete arbetar på fem olika verksamhetsställen i Västra Nylands välfärdsområde. I vårt arbete rör vi oss dock runtom hela välfärdsområdet. Hos oss arbetar ungefär 60 experter inom socialarbetet: socialhandledare och socialarbetare.