Näringsterapi

Vi ger dig råd och handledning i frågor kring kost.

En näringsterapeut hjälper dig när du till exempel på grund av en sjukdom eller specialkost behöver granska hur mångsidig och tillräcklig din kost är.

Vanligen ger näringsterapeuter stöd vid bland annat viktnedgång i samband med sjukdom, avvikelser i ett barns fysiska tillväxt, övervikt eller svårigheter att svälja. Handledning kan också behövas vid njursvikt, diabetes och celiaki.

Näringsterapeuterna handleder människor i alla åldrar, och oftast kommer man till mottagningen med läkarremiss.

Gör så här

Om du vill boka tid hos en näringsterapeut, kontakta din hälsostation.

Hälsostationer och mottagningstjänster

 

 

Hela Västra Nylands välfärdsområde