Informationsmöte för invånarna som ordnas av funktionshinderservicen vid Västra Nylands välfärdsområde 2.6.2022

Publicerad: 2.6.2022 6.00Uppdaterad: 3.6.2022 12.08
Illustration med tre invånare på en informationsmöte.

Beredningsorganisationen för funktionshinderservicen vid Västra Nylands välfärdsområde planerar och utvecklar det gemensamma välfärdsområdet, informationsmötena för invånarna pågår. Du kan påverka beredningen av funktionshinderservicen genom att delta i informationsmötena och bidra med dina synpunkter.

Beredningsorganisationen för funktionshinderservicen vid Västra Nylands välfärdsområde ordnade ett informationsmöte för invånarna tors 2.6.2022 På informationsmötet gav vi aktuell information om beredningen av funktionshinderservicen vid välfärdsområdet och behandlade frågor som invånarna lyfte fram i en enkät tidigare på våren. Mötet ordnade på finska kl. 17–18 och på svenska kl. 18.15–19.15.  

Tillställningen spelades in och inspelningen kan ses i två veckor på Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal(extern länk).

Informationsmötes presentation (pdf)(extern länk)