Enkät om tjänsterna för barn och unga med funktionsnedsättning i Västra Nyland

Publicerad: 11.7.2022 11.54
En tecknad bild, person med en dator i famnen och en annan person med en telefon i handen, i bakgrunden ett frågeformulär.

Genom Västra Nylands välfärdsområde och Nordic Healthcare Groups gemensamma projekt Vaikuttava osallisuuden kokemus vammaispalveluissa strävar man efter att göra utvecklingsriktningen för de kommande åren klarare i fråga om tjänsterna för barn och unga med funktionsnedsättning i området. I projektet deltar både personer som använder tjänsterna och yrkespersoner som arbetar inom tjänsterna. Tillsammans funderar vi bl.a. på tjänsternas nuläge, eventuella ändringsbehov samt vilka förväntningar som barn och unga med funktionsnedsättning och deras närstående har i fråga om framtiden av tjänsterna som de behöver. 

I början av projektet genomförs en enkät för att reda ut hurdana tankar och erfarenheter de som använder tjänsterna och deras närstående har i fråga om ämnesområdet. Svaren utnyttjas under den fortsatta gemensamma utvecklingen. Vi sammanställer ett sammandrag över alla svar. Enstaka respondenter kan inte identifieras utifrån sammandraget. Sammandraget används enbart under detta projekt som stöd i planeringen av framtiden. 

Enkäten är öppen till den 1 augusti 2022. Länk till enkäten(extern länk)