Välfärdsområdet fick ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning

12.9.2022 14.08Uppdaterad: 15.9.2022 13.58

För Västra Nylands välfärdsområde tillsattes regionala påverkansorgan: ungdomsfullmäktige, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Välfärdsområdesstyrelsen bemyndigade samkommunen Eteva att inleda beredningen av processen för en överlåtelse av rörelse gällande helheten som omfattar särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning till HUS-sammanslutningen. Dessutom beslutade man om instrument för upphandling av kortfristig finansiering och anslutning till aktieägaravtalet för Seure Henkilöstöpalvelut Oy.

Investeringsplan och kortfristig finansiering 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå att välfärdsområdesfullmäktige godkänner investeringsplanen för 2023–2026 och 2024–2027 som lagligen framställts för välfärdsområdet. Investeringsplanen skickas för godkännande till finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet.  

Ett beslut om upphandlingsinstrument för kortfristig finansiering fattades med tanke på välfärdsområdets kassa- och likviditetshantering. Kortfristig finansiering kan vid behov användas på ett förutseende sätt för tillfällig finansiering av investeringar. 

Särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

Välfärdsområdesstyrelsen bemyndigade samkommunen Eteva att inleda beredningen av processen för en överlåtelse av rörelse gällande helheten som omfattar särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning till HUS-sammanslutningen. I och med välfärdsområdesreformen läggs samkommunerna för specialomsorgsdistrikten ner. Målet är att överföra de särskilt krävande tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning till HUS-sammanslutningen från och med den 1 januari 2023. 

Understöd till organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete 

Från och med början av 2023 ska kommunen och välfärdsområdet främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för de organisationer som utför hälso- och välfärdsfrämjande arbete. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om understöden till organisationerna i övergångsfasen 1.1.2023–31.12.2023.  

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige  

Som ordinarie ledamöter (20) i ungdomsfullmäktige för mandatperioden 1.11.2022–29.2.2024 utsågs: 

Juho Virolainen, Leevi Jantunen, Milla Suominen, Aaron Komulainen och Pauli Rantatupa (Esbo), Micelle Hyvärinen (Hangö), Fanny Määttä (Ingå), Oona Vaakanainen (Högfors), Ava Lindfors (Grankulla), Mette Heinonen, Nuppu Rissanen och Sandra Kari (Kyrkslätt), Aaron Keinänen, Sami Ibrahim och Vilhelmiina Saukkola (Lojo), Edith Spitz och Agnes Kvarnström (Raseborg), Sisu Nivalainen (Sjundeå), Andreas Dimitriou och Angelina Morozyuk (Vichtis). För ledamöterna utsågs också kommunspecifika ersättare. Ungdomsfullmäktige utser en ordförande och två vice ordförande inom sig. 

Välfärdsområdets råd för personer med funktionsnedsättning 

Som ordinarie ledamöter (20) i rådet för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 1.11.2022–31.5.2025 utsågs: 

Pirkko Kuusela, Kaisa Penttilä, Hanne Österberg, Timo Kallioja och Hanna Bäckström (Esbo), Annabelle Cehlin (Hangö), Rosita Ahlgren (Ingå), Eino Huotari (Högfors), Marketta Forsell (Grankulla), Inger Karlsson, Juha-Matti Koskinen och Helena Paimela (Kyrkslätt), Marsa Valtonen, Sari Manni och Katrina Vasica (Lojo), Kaj-Christer Ojala och Marika Törnqvist-Björklund (Raseborg), Tom Paasikivi (Sjundeå), Mika Kaartinen och Risto Salmi (Vichtis). För ledamöterna utsågs också kommunspecifika ersättare. Rådet för personer med funktionsnedsättning utser en ordförande och två vice ordförande inom sig. 

Välfärdsområdets äldreråd  

Som ordinarie ledamöter (20) i äldrerådet för mandatperioden 1.11.2022–31.5.2025 utsågs: 

Olli Männikkö, Gustav Båsk, Hannu Viitanen, Kaija Viitakoski och Juhani Kytö (Esbo), Riitta Leskinen (Hangö), Ethel Björklöf (Ingå), Eino Huotari (Högfors), Torolf Hedlund (Grankulla), Pekka Jäppinen, Irja Orava och Kaj Sjöblom (Kyrkslätt), Mirja Janerus, Riitta Luhtala och Liisa Mantere (Lojo), Marianne Isaksson-Heimberg och Frank Lindholm (Raseborg), Clas Czarneck (Sjundeå), Anna-Leena Brännare och Lea Laurell (Vichtis). För ledamöterna utsågs också kommunspecifika ersättare. Äldrerådet utser en ordförande och två vice ordförande inom sig. 

Seure Henkilöstöpalvelut 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att välfärdsområdet ansluter sig till aktieägaravtalet för Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Ett separat avtal om anskaffning av tjänster ingås med Seure Henkilöstöpalvelut Oy. 

Välfärdsområdesstyrelsens sammanträdesmaterial finns i informationstjänsten Dynasty(extern länk) (på finska).