Verksamhetsmodellen Voimaperheet som stöd för familjer

Publicerad: 23.11.2022 6.06

Västra Nylands välfärdsområde inleder tidig screening av barns beteendemässiga symtom samt föräldrahandledning. Verksamhetsmodellen Voimaperheet införs i rådgivningsbyråerna från början av 2023.

Verksamhetsmodellen Voimaperheet är en form av stöd som utvecklats för att förebygga och behandla beteendeproblem hos barn. Den innefattar en bedömning av familjens behov av psykosocialt stöd för alla familjer som en del av rådgivningsbyråns fyraårskontroll samt föräldrahandledning på nätet och per telefon för familjer som rapporterar att deras barn har beteendeproblem och känner att det är belastande.

Vid Västra Nylands rådgivningsbyråer inleds det universella föräldraskapsprogrammet Var närvarande för ditt barn, som riktas till föräldrar till treåriga barn (varaktighet 8 veckor). Deltagarkoden för programmet erhålls från rådgivningsbyrån på treårskontrollen eller från rådgivningsbyråns webbplats. Programmet finns tillgängligt på finska och svenska.

Dessutom erbjuds familjerna till fyraåriga barn i Västra Nyland föräldrahandledningen Lägg märke till det goda i ditt barn, som har utvecklats för förebyggande och tidig behandling av beteendeproblem (varaktighet 11 veckor).

För denna föräldrahandledning screenas familjer med hjälp av Voimaperheet-rådgivningsenkäten som skickas till alla familjer i området under månaden innan barnet fyller fyra år. I formuläret ställs frågor om barnets beteende och sinnesstämning samt familjens välbefinnande. Familjer som uppskattar att deras barn upplever ansträngande beteendesvårigheter erbjuds möjlighet att delta i ett individuellt föräldrahandledningsprogram och den relaterade EU-finansierade studien Digiparent.

Deltagandet är kostnadsfritt, frivilligt och konfidentiellt för familjerna. 

Handledningen genomförs centralt från Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter. 

Voimaperheet-videor för familjer:

Videon Var närvarande för ditt barn för familjer på finska(extern länk)
Videon Var närvarande för ditt barn för familjer på svenska(extern länk)

Webbplatsen för studien Var närvarande för ditt barn(extern länk) (Åbo universitet)

Webbplatsen för studien Lägg märke till det goda i ditt barn(extern länk) (Åbo universitet)

Mer information:
https://sites.utu.fi/voimaperheet/sv/(extern länk)
olelasna@utu.fi