Webbplatsen luvn.fi förnyas med fokus på tjänsterna

Publicerad: 24.11.2022 16.40

Webbplatsen för Västra Nylands välfärdsområde är en viktig informationskanal för områdets invånare. I fortsättningen kommer informationen som gäller social- och hälsovårdstjänsterna i Västra Nyland att finnas på adressen www.luvn.fi.

Webbplatsen luvn.fi öppnades redan på våren och nu under hösten har webbplatsen utvecklats både i fråga om innehållet och det visuella uttrycket. I planeringen har man fokuserat särskilt på att göra det enkelt att hitta tjänsterna. 

Vårt mål är att bygga upp en tydlig helhet på webbplatsen, där den västnyländska invånaren enkelt hittar den information som hen behöver. Vi vill säkerställa att servicestigen är så tydlig som möjligt för kunden och att det är okomplicerat att navigera på webbplatsen.  

Vi har för avsikt att publicera den nya webbplatsen efter mitten av december. Samma adress luvn.fi bevaras. Utvecklandet av webbplatsen fortsätter också efter publiceringen under 2023.