Kan du tänka dig att bli fosterförälder?

18.1.2023 13.09

Västra Nylands välfärdsområde söker både mottagnings- och fosterfamiljer för barn i alla åldrar. Tror du att just din familj kan erbjuda ett tryggt hem för ett barn? Vi ordnar ett informationsmöte den 23 januari 2023. Kom med och bli fosterförälder!

Vi ordnar ett informationsmöte om familjevård måndagen den 23 januari 2023 från kl. 17.30 i Lojo huvudbibliotek, Karstuvägen 3, 08100 Lojo. På informationsmötet får du veta mer om att vara fosterförälder och om vår coachning. På mötet deltar familjevårdare som berättar om sina erfarenheter. På mötet serveras kaffe.

Barnskyddets familjevård betyder att ett barn vårdas och fostras i ett fosterhem, utanför det egna hemmet. Inom familjevården försöker man trygga stabila uppväxtförhållanden och nära, bestående relationer. Fosterfamiljer behövs för barn av olika åldrar med individuella behov.

Inom familjevården är vi hela tiden på jakt efter nya stöd-, mottagnings- och fosterfamiljer. Vår nästa förberedande PRIDE-coachning för dem som funderar på att bli fosterföräldrar börjar i mars 2023.

Varmt välkommen till informationsmötet!

Mer information om familjevården och vårens coachning:

Koordinatorerna inom familjevården,
Emmi-Maaria Mäkilä
tfn 043 826 8540
e-post: emmi-maaria.makila@luvn.fi