Serviceproduktionen har överförts till välfärdsområdet på ett tryggt sätt  

13.1.2023 13.36

I Västra Nylands välfärdsområde har överföringen av serviceproduktionen från kommunerna till välfärdsområdet vid årsskiftet 2022–2023 i huvudsak löpt bra.    

Också klient- och patientdatasystemen har kunnat tas i bruk på ett tryggt sätt i Västra Nylands välfärdsområde under de första veckorna. I tjänsterna har dock allmänt förekommit dröjsmål.  

I Västra Nyland pågår ett av Finlands största ändringsprojekt inom IKT i och med att fler än 300 informationssystem har överförts till området eller tagits i bruk som nya. Att arbeta mitt under systemförändringar och byten av användarnamn har krävt extrem flexibilitet också av personalen. Vi är tacksamma för invånarnas och personalens flexibilitet i förändringarna i välfärdsområdet.  

Räddningsverkets verksamhet har fortsatt normalt efter övergången till välfärdsområdet.  

Välfärdsområdet är en arbetsplats för fler än 9 000 experter  

Välfärdsområdet blev vid årsskiftet en arbetsplats för fler än 9 000 experter. Välfärdsområdet har personal på tio kommuners område inom Västra Nylands välfärdsområde.  

Fredagen den 13 januari 2023 utbetalades löner för första gången till fler än 7 300 fast anställda. Lönerna till visstidsanställda betalas ut den sista dagen i månaden. I den första lönebetalningsposten utbetalades löner på totalt cirka 15,5 miljoner euro. HR och hela personalen har arbetat proaktivt för att kontrollera och säkerställa att löneuppgifterna stämmer.   

Alla felsituationer som vi fått kännedom om och i vilka löneuppgifter inte alls skulle ha bildats för lönekörningen har korrigerats och dessa löner som uteblivit kan betalas ut den 13 januari 2023. Personalen har getts anvisningar om att kontakta sin chef för att korrigera eventuella fel. Vi har också förberett oss på extra lönekörningar. De brister som upptäckts i den första lönebetalningsposten, till exempel fel i olika lönetillägg och arbetstidsprocenter, korrigeras och de poster som uteblivit kan betalas ut vid löneutbetalningen den 19 och 31 januari 2023.